Radovi na konstrukciji –  „grubi radovi“ na podzmenoj javnoj garaži kod Skupštine AP Vojvodine okončani su krajem 2022. godine. Time je završeno sa svim zemljanim radovima i radovima na iskopu, kao i grubim građevinskim radovima koji se odnose na konstruktivni deo objekta. U ovom trenutku se izvode instalaterski radovi unutar objekta, nakon kojih će uslediti i fini zanatski (završni radovi).

Preduzeće “Inobačka” d.o.o. kao generalni izvođač građevinskih radova angažovan od strane “Javne Garaže” d.o.o. će već u toku leta  stvoriti preduslove Gradu Novom Sadu da otpočne sa radovima na planiranom parternom uređenju, a sve kako bi građani Novog Sada do kraja ove kalendarske godine mogli da koriste javnu garažu kod zgrade Banovine.

Preduzeće “Javne Garaže” d.o.o koje finansira celokupno izvođenje i opremanje javnih garaža, pokriva sve reference neophodne za realizaciju ovog projekta, jednim od 4 podzemne javne garaže koje su obuhvaćene istim koncesionim poslom zaključenim sa Gradom Novim Sadom, kao investiitorom.  Finansijer na ovim projektima je preduzeće “Javne garaže” d.o.o. kojeg su osnovale firma iz Austrije, “Best in Parking” i građevinsko preduzeće “Inobačka” d.o.o. 

„Best in Parking” je većinski vlasnik ovog preduzeća i renomirana je svetska firma koja je operater za brojne javne garaže u Austriji, Nemačkoj, Švajcarskoj, Italiji, Češkoj, Sloveniji, Bosni i Hrvatskoj.

Celokupan projektni tim angažovan na ovom projektu okuplja preko 50 stručnjaka iz raznih specijalnosti. Osim preduzeća „Inobačka“ d.o.o, kao glavnog izvođača, u postupku izgradnje učestvuju i brojne specijalizovane firme u oblasti građevinarstva, arhitekture, geomehanike, getehnike, hidromehanike, geodezije, saobraćaja, mašinstva, hidrotehnike, sistema protivpožarne zaštite i elektrotehnike.

Parcele i garaže ostaju u vlasništvu Grada Novi Sad, a preduzeće “Javne Garaže” plaća koncesionu naknadu Gradu. Projekat se finansira od strane preduzeća “Javne garaže”, stoga Grad Novi Sad ne izdvaja sredstva iz budžeta grada za finansiranje izgradnje javnih garaža.