Grad Novi Sad će u narednom periodu kroz javne garaže dobiti preko 1.200 novih parking mesta. Naš grad poseduje prostranu pešačku zonu u centru grada u kojoj se nalazi veliki broj institucija, muzeja, pozorišta i raznih ugostiteljskih objekata. Izgradnjom javnih garaža u Novom Sadu se rešava problem parkiranja, pa će tako ovakvi sadržaji biti uskoro mnogo dostupniji.

Izgradnja javnih garaža ima za cilj da se u narednom periodu parkiranje vozila izmesti sa ulica i da se time oslobode prostori za proširenje pešačko-biciklističkog saobraćaja i dodatno ozelenjavanje. Kako je to proces koji nije moguće sprovesti u kratkom vremenskom periodu, plan je da se prvo sa ulice izmeste parking mesta koja najviše koriste posetioci, a zatim i stanari. Nakon određenog perioda bi se ulična parking mesta izmeštala u javne garaže, ali bi na ulici ostala ona parking mesta koja su potrebna za osobe sa invaliditetom ili eventulano za one koji pripadaju nekoj drugoj socijalno osetljivoj kategoriji.

Predsednik Vlade Republike Srbije Miloš Vučević u pratnji gradonačelnika Grada Novog Sada Milana Đurića, predsednice Vlade Vojvodine Maje Gojković i ostalih gradskih zvaničnika, obišao je tokom prošle nedelje završene radove na prvoj javnoj podzemnoj garaži u Novom Sadu . Grad Novi Sad i „Javne garaže“ d.o.o (Koncesionar) su 04.09.2020. godine potpisali Ugovor o Koncesiji za izgradnju četiri javne garaže u Novom Sadu– tri podzemne na lokacijama Modena, Banovina i Trg republike i jedna nadzemna u Šafarikovoj ulici.

Preduzeće „Javne garaže“ je finansijer koncesionog posla izgradnje četiri javne garaže u Novom Sadu, a osnivači tog preduzeća su kompanije Inobačka d.o.o. i Best In Parking AD Breiteneder Immobilien Parking iz Austrije. Radi se o Ugovoru o koncesiji za projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje javne garaže kod zgrade Skupštine AP Vojvodine. Koncesija znači da celokupan projekat finansira koncesionar, odnosno preduzeće „Javne garaže“. Koncesijom nije predviđeno da Novi Sad uloži sopstvena sredstva ili da pozajmi novac za realizaciju ovih garaža. Garaže se daju na koncesiju od 40 godina, odnosno na ukupno 43 godine, jer su tri godine predviđene za izgradnju.

Prva izgrađena javna garaža je ispred Banovine, zdanje koje je projektovao arhitekta Dragiša Brašovan. Garaža se prostire na 6280 m2 i njeno puštanje u rad je planirano za kraj jula 2024. godine. Objekat će biti u javnom režimu korišćenja, a garaža će moći da se koristi 24 časa dnevno, uključujući vikende i praznike. U podzemnoj garaži su predviđena i mesta za parkiranje električnih vozila sa uređajima za punjenje, kao i parking mesta za osobe sa invaliditetom. Ulaz u garažu je iz Ulice vladike Platona, a izlaz će se odvijati preko Ulice Banovinski prolaz. Rampe u ovoj garaži su odvojene, odnosno iz jedne ulice se ulazi, a na drugu izlazi iz garaže.

Parterno uređenje i ozelenjavanje parka ispred Banovine

Naše preduzeće je podržalo inicijativu Grada i građana Novog Sada za očuvanje zelenila i sačuvalo drvored u dvoristu, te izmenio projekat garaže kako bi se očuvala zelena površina. Na parceli predviđenoj za izgradnju garaže, sačuvan je drvored jablanova i stablo kestena koji nisu bili pod zaštitom, kao i stabla koja su pod zaštitom. To je rezultiralo smanjenjem ukupnog broja garažnih mesta za 40, prvobitno je trebalo da bude 207 parking mesta, međutim ovakva izmena je doprinela očuvanju zelenila.

Parterno uređenje i ozelenjavanje parka koji se prostire na preko 7.740 m2 je pod ingerencijom Grada Novog Sada i planirano je tokom jeseni. Predlog rešenja parternog uređenja ovog prostora su izradili novosadsko JP „Urbanizam“ i JP „Gradsko zelenilo“ u saradnji s firmom MHM- projekt. Projektovani su i urbani mobilijar, česme, klupe, javno i dekorativno osvetljenje, kao i hortikulturno uređenje. Prema projektu, iznad objekta garaže će se nalaziti zeleni krov sa raznim vrstama drveća, žbunja, cveća i trave, dok će ostatak površine, pretežno sastavljen od pešačkih staza, biti popločan behatonom uz maksimalno očuvanje postojećeg drveća.

Vraćanje spomenika Vase Stajiću nakon parternog uređenja

Parterno uređenje i ozelenjavanje parka koji se prostire na preko 7.740 m2 je pod ingerencijom Grada Novog Sada i planirano je tokom jeseni. Predlog rešenja parternog uređenja ovog prostora su izradili novosadsko JP „Urbanizam“ i JP „Gradsko zelenilo“ u saradnji s firmom MHM- projekt. Projektovani su i urbani mobilijar, česme, klupe, javno i dekorativno osvetljenje, kao i hortikulturno uređenje. Prema projektu, iznad objekta garaže će se nalaziti zeleni krov sa raznim vrstama drveća, žbunja, cveća i trave, dok će ostatak površine, pretežno sastavljen od pešačkih staza, biti popločan behatonom uz maksimalno očuvanje postojećeg drveća.

Nakon završetka parternog uređenja, na svoje mesto biće vraćen i spomenik Vasi Stajiću koji je privremeno uklonjenj zbog izgradnje. Spomenik se nalazio u okviru prostora planiranog za iskop podzemne garaže, uklonjen je na način koji je u skladu sa saglasnošću Zavoda za zaštitu spomenika kulture Novog Sada, i na isti način će se vratiti na prvobitno mesto.

Proces izgradnje

Radovi na izgradnji Javne garaže Banovina su započeti 14.06.2022. godine.

Osiguranje jame

Prilikom gradnje utrošeno je preko 7.000 kubnih metara betona.

Tokom novembra je završena temeljne ploča, pa je nastavljeno sa izvođenjem ploče -1 etaže i postavljanje obodnih zidova etaže kao i betoniranje. Dubina iskopa je -7,20 m uz prethodno ravnomerno snižavanje nivoa podzemnih voda u koju svrhu je izbušeno 12 bunara.

Završeni su svi betonski radovi do januara 2023.godine, a nakon toga su sledili radovi na instalacijama i finalni unutrasnji radovi.

Unutar garaže su završeni svi građevinski radovi koji uključuju i izvođenje instalacija, protivpožarnih sistema i sistema ventilacije. Svaka od pristupnih saobraćajnica je širine 5.5m, a javni pešački pristupi u objekat garaže obezbeđeni su kroz dve stepenišne vertikale. Stepenište koje ima funkciju ulaza za vatrogasnu intervenciju pozicionirano je u severnom delu objekta. Na zapadnom i istočnom stepeništu, postavljaju se automati za naplatu parkiranja.u sledili radovi na instalacijama i finalni unutrasnji radovi.

Veliki broj stručnjaka iz domena arhitekture, građevinarstva, saobraćaja, mašinstva, geotehnike, hidrotehnike i elektrotehnike je sarađivao kako bi se ova podzemna struktura uspešno osmislila.