O nama

Trajemo već 30 godina, ponosni smo na svoje dosadašnje poslovne poteze i motivisani smo izazovima sutrašnjice.

Oblasti naše delatnosti

Investiranje

u stambene i komercijalne objekte

Proizvodnja

betonskih elemenata

Izvođenje

građevinskih radova

O kompaniji

Preduzeće Inobačka d.o.o. Novi Sad je osnovano 1990 godine kao porodično preduzeće porodice Babić. Osnovnu delatnost preduzeća čini investiranje u stambene i komercijalne objekte kao i koncesiona ulaganja u domenu komunalnih delatnosti, proizvodnja betonskih elemenata, izvođenje građevinskih radova, projektovanje i inženjering svih tipova objekata.

Glavni pristup svim aktivnostima preduzeća jeste profitno-komercijalna orijentisanost uz posebnu pažnju koja se posvećuje pravičnosti pristupa, kreativnosti i inovativnosti.

Smatramo da moramo ulagati i negovati dobre odnose sa ljudima i dobar radni ambijent kako u samom preduzeću tako i ka spoljnim saradnicima i partnerima. 

 

9

Investiranje i koncesiona ulaganja

u stambene i komercijalne objekte kao i koncesiona ulaganja u domenu komunalnih delatnosti

9

Sopstvena proizvodnja

betonskih elemenata sa primenom u niskogradnji i visokogradnji

9

Gradnja

Izvođenje građevinskih radova

9

Projektovanje i inženjering

svih tipova objekata.

Godina rada

Realizovanih projekata

Radnika u proizvodnji

licenciranih projektanata

Građevinskih radnika

Građevinskih inženjera

„Mi smo otvoreno i inventivno preduzeće koje traži i pruža šansu svima onima koji su spremni za zajednički rad i zajednički napredak.“

Kontaktirajte nas 

Prilikom slanja, potrebno je popuniti sva označena polja (*).

Inobačka d.o.o.

Železnićčka 3, 21000 Novi Sad

+381 21 557 400

+381 21 6302 411

info@inobacka.com