Završena izgradnja Centra izvrsnosti u Kragujevcu

Centri izvrsnosti sa Nacionalnom bankom matičnih ćelija, u kojima će raditi mladi naučnici iz Srbije
sastoje se od tri dela- bioinženjering, biomedicina i istraživanje matičnih ćelija. U novu naučnu
ustanovu prvi će se useliti istraživači sa Fakulteta Medicinskih nauka, Fakulteta inženjerskih nauka i
Instituta za informacione tehnologije Univerziteta u Kragujevcu. Investitor projekta Centara izvrsnosti
Univerziteta u Kragujevcu je Republika Srbija, odnosno Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja.

Centar izvrsnosti u Kragujevcu se prostire na preko 11.500 m² , u čiju izgradnju je uloženo 18 miliona
evra, počinje sa radom na proleće 2024. godine. Finansiranje projekta je iz sredstava kredita Evropske
investicione banke sklopljenog između Republike Srbije-Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog
razvoja, Grada Kragujevca, Univerziteta u Kragujevcu i „JUP Istraživanje i razvoj“, Beograd.

Centar Izvrsnosti Kragujevac-001

U objektima će biti laboratorije za istraživanje, centar za matične ćelije i biomedicinski inženjering, a u
celom Centru izvrsnosti će raditi više od 300 istraživača. U nastavnom delu će biti smešteno više od 3000
studenata, a u središnjem delu Institut za inovacione tehnologije i, privremeno, Naučno -tehnološki park.

Centar Izvrsnosti Kragujevac-002

Južni (levi blok)- sa nastavnim sadržajem. Ovaj blok čini suteren, prizemlje i dve nadzemne etaže. U
okviru suterenske etaže ovog bloka smeštene su tri celine: tehnički prostori, pomoćni prostori i
restoran-menza.

Centar Izvrsnosti Kragujevac-003

Amfiteatar
Prizemlje- na ovoj etaži se nalazi amfiteatar za oko 240 osoba, jedna sala za predavanje sa 120 mesta,
knjižara, biblioteka i čitaonica za 100 ljudi.

Centar Izvrsnosti Kragujevac -004

Na prvom spratu- smešteno je 14 učionica i 4 posebne učionice, koje mogu da funkcionišu i kao internet sale. Osim učionica, na ovoj etaži se nalaze i tri sale za predavanja, za oko 100 mesta.

Centar Izvrsnosti Kragujevac-005

Na ovom nivou, projektovanjem pasarele-prolaza, omogućeno je povezivanje ovog, levog bloka, sa središnim (administrativnim) i desnim (istraživačkim) delom objekta.

Centar Izvrsnosti Kragujevac -006

U središnjem delu ovog bloka, predviđena su dva atrijumska prostora. Na drugom spratu- nalazi se još 6 učionica, koje je moguće spajanjem, uz pomoć pomerljivih zidova, spojiti u 3 veće učionice, spajanjem po dve učionice u jednu, kada se za to ukaže potreba. I na ovoj etaži se nalaze jedna sala za predavanja, za 100 osoba.

Centar Izvrsnosti Kragujevac -007

Centralni blok je predviđen za Centar za istraživačke oblasti biomedicine i administraciju. Ovaj deo objekta se pruža kroz tri etaže, na prizemlju je prostor za Centar za prioritetne istraživačke oblasti biomedicine, na prvom spratu se nalaze tzv. administrativni sadžaji, dok je drugi sprat određen za lociranje tehničkih sadržaja, pre svega namenjenih mašinskim salama.

Centar Izvrsnosti Kragujevac -008

Severni (desni blok) – Istraživački centri. Na prizemnoj etaži se nalazi glavni ulaz u blok sa istraživačkim centrima, gde je i smeštena Banka za matične ćelije sa Centrom za istraživanje matičnih ćelija

Centar Izvrsnosti Kragujevac -009

Ceo ovaj blok, u kome su smešteni istraživački centri, ima jedan veliki atriumski prostor, koji je centralno postavljen. Na taj način je omogućeno da sve prostorije imaju dovoljno prirodnog osvetljenja.

Centar Izvrsnosti Kragujevac -010

Sa donjom i gornjim etažama, ova etaža je povezana preko vertikalnih komunikacija, koje čine tri lifta i dva stepenišna prostora.

Centar Izvrsnosti Kragujevac -011

U okviru Centra za molekulska i celularna istraživanja razmešteno je nekoliko laboratorija ( imunološka laboratorija, laboratorija za sortiranje ćelija, Elisa laboratorija, laboratorija za imunohistohemiju, laboratorija za PCR, prostorija za fluoroscentni mikroskop…).

Centar Izvrsnosti Kragujevac -012

Od laboratorijskih prostora u Centru za morfološka istraživanja izdvojeni su centralna laboratorija, prostorija za izradu isečaka, prostorija za mikroskopiju i prostorija za fluoroscentni mikroskop. Na drugom spratu su locirana dva centra, Centar za farmaceutska i farmakološka istraživanja i Centar za funkcionalna istraživanja.

Centar Izvrsnosti Kragujevac -013