Privode se kraju građevinski radovi na Centru izvrsnosti u Kragujevcu. Tokom leta i jeseni su realizovani zidarski i molerski radovi, izlivanje košuljica i keramičarski radovi, postavljanje vrata i prozora kao i gipsarski radovi.

U toku je spoljno uređenje sa ozelenjavanjem, radovi na izvođenju saobraćajnica i saobraćajne signalizacije, nabavka, isporuka i montaža pet liftova, hidrotehničke i elektroenergetske instalacije, kao i elektro radovi. Radovi teku u skladu sa dinamikom predviđenom aneksima ugovora.

U centru će nakon završetka izgradnje moći da se obavljaju naučna istraživanja za privredu. Obavljaće se naučna istraživanja iz oblasti biomedicinskih nauka, matičnih ćelija, biomedicinskog inženjeringa, informacionih tehnologija i drugih oblasti koje se razvijaju na Univerzitetu.

U pitanju je višenamenski objekat sastavljen od tri bloka, međusobno povezanih lamella, a prostire se na oko 11.500 m2. Vrednost radove je oko 10,5 miliona evra, a finansiranje je obezbeđeno od strane Evropske investicione banke, grada Kragujevca i Univerziteta.

Srbija će na ovaj način dobiti jedan od najznačajnijih naučno-istraživačkih centara u oblastima biomedicinskih, biotehničkih i prirodno-matematičkih nauka.