Nakon višemesečnih radova na izgradnji garaža Modena i Banovina, u Novom Sadu će uskoro biti u funkciji ove dve javne, podzemne garaže.

garaza modene 4

 Garaža Modena nalazi se u istoimenoj ulici i omogućava direktni izlazak u centar grada, dok je druga garaža smeštena kod kompleksa Banovine, sedišta Pokrajinske vlade, projektovanog od strane arhitekte Dragiše Brašovana.

Najveći izazov bio je osigurati iskop dubine od 17 metara za garažu Modena, koja se nalazi u samom centru i okružena je zgradama na maloj udaljenosti. Grubi radovi su pri kraju, pristupne rampe se završavaju, instalacije su postavljene, a betoniranje drugog pešačkog izlaza planira se iznad nivoa tla.

Garaža Modena će imati 267 parking mesta (uključujući parking mesta za osobe sa invaliditetom) raspoređenih na tri podzemna nivoa, sa obezbeđenim punjačima za električne automobile na pojedinim mestima. Završni radovi se očekuju tokom maja, a ukupno je utrošeno preko 10.000 kubnih metara betona i hiljadu tona armature.

Na garaži Banovina završeni su svi građevinski radovi koji uključuju i izvođenje instalacija, protivpožarnih sistema kao i sistema ventilacije i odimljavanja garaža. Imaće 167 parking mesta (uključujući parking mesta za osobe sa invaliditetom) raspoređenih na dva nivoa ispod tla, sa obezbeđenim punjačima za električne automobile na pojedinim mestima. Ova garaža je takođe zahtevala specifične građevinske tehnike zbog visokog nivoa podzemnih voda u Novom Sadu. Projekat garaže Banovina imaće 40 mesta manje nego što je bilo predviđeno prvobitnim projektom. Naime, kompanija „Inobačka“ odlučila je da podrži inicijativu građana Novog Sada i Grada Novog Sada, te je upodobila projekat podzemne garaže po kom je prvobitno trebalo da bude 207 parking mesta. Projekat je izmenjen kako bi se očuvala zelena površina, a na ovaj način sačuvan je drvored jablanova i jedno stablo kestena, koji nisu bili pod zaštitom, te su prvobitnim projektom bili predviđeni za uklanjanje.

garaža Banovina

Tokom gradnje garaže Banovina, utrošeno je preko 7.000 kubnih metara betona, a osiguranje jame izvedeno je korišćenjem šipova i čeličnih razupirača. Za razliku od garaže Modena, gde je hidroizolacija sprovedena kroz ubacivanje kristala u betonsku mešavinu, garaža Banovina je koristila tehniku penetracije, odnosno premaze. Rampe u garaži Banovina su odvojene, što znači da će se iz jedne ulice ulaziti, a u drugu izlaziti iz garaže.

Garaža Banovina 2

Unutar garaže Banovina su razvedene ventilacije za odimljavanje I postavljene su elektro instalacije i sprinkler sistemi. Garaža ima i tri pešačka izlaza, od kojih je jedan protivpožarni sa stepeništem izvedenim u kamenu. Ovi betonski ispusti će biti obloženi staklom i vegetacijom. Ostaje samo iscrtavanje parking mesta kao poslednji korak u završetku projekta.

JOŠ DVE NOVE GARAŽE U NAREDNOM PERIODU

Pored ovih garaža, Novi Sad planira izgradnju još dve javne garaže na Trgu Republike (kod Riblje pijace) za koju je planirano da bude podzemna na dve etaže, površine 14.000 m² i kapaciteta 400 putničkih automobila i na uglu Uspenske i Šafarikove ulice za koju je planirano da bude nadzemna na četiri sprata za oko 70 putničkih automobila po etaži. Očekuje se da će ove garaže rešiti probleme s parkiranjem u gradu. Preduzeće „Javne garaže“ finansira celokupni koncesioni posao, a grad Novi Sad je vlasnik parcela koje se daju na korišćenje na 40 godina, pri čemu grad ne izdvaja sredstva iz budžeta za izgradnju garaža.