Bate Brkića 2A

Broj stana Površina stana Spavaćih soba Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 47,98 m² 1 Zauzet Prvi
Stan 2 40,61 m² 1 Zauzet
Stan 3 39,00 m² 1 Zauzet
Stan 4 61,21 m² 2 Zauzet
Stan 5 61,25 m² 2 Zauzet
Stan 6 36,62 m² 1 Zauzet
Stan 7 36,69 m² 1 Zauzet
Stan 8 36,62 m² 1 Zauzet
Stan 9 31,74 m² 1 Zauzet
Stan 10 47,98 m² 1 Zauzet Drugi
Stan 11 40,61 m² 1 Zauzet
Stan 12 39,00 m² 1 Zauzet
Stan 13 61,21 m² 2 Zauzet
Stan 14 61,25 m² 2 Zauzet
Stan 15 36,62 m² 1 Zauzet
Stan 16 36,69 m² 1 Zauzet
Stan 17 36,62 m² 1 Zauzet
Stan 18 31,74 m² 1 Zauzet
Stan 19 47,98 m² 1 Zauzet Treći
Stan 20 40,61 m² 1 Zauzet
Stan 21 39,00 m² 1 Zauzet
Stan 22 61,21 m² 2 Zauzet
Stan 23 61,25 m² 2 Zauzet
Stan 24 36,62 m² 1 Zauzet
Stan 25 41,34 m² 1 Zauzet
Stan 26 64,65 m² 2 Zauzet
Stan 27 47,98 m² 1 Zauzet Četvrti
Stan 28 40,61 m² 1 Zauzet
Stan 29 39,00 m² 1 Zauzet
Stan 30 61,21 m² 2 Zauzet
Stan 31 61,25 m² 2 Zauzet
Stan 32 36,62 m² 1 Zauzet
Stan 33 41,34 m² 1 Zauzet
Stan 34 64,65 m² 1 Zauzet
Stan 35 40,44 m² 1 Zauzet Potkrovlje
Stan 36 D 83,12 m² 3 Zauzet
Stan 37 66,25 m² 2 Slobodan Stan 37 – skica (PDF)
Stan 38 95,27 m² 3 Zauzet
Stan 39 37,51 m² 1 Zauzet
Stan 40 D 104,97 m² 4 Slobodan Stan 40 – skica (PDF)
Stan 41 D 85,51 m² 3 Zauzet