Bate Brkića 2

 

Broj stana Površina stana Spavaćih soba Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 56,20 m² 2 Zauzet Prvi
Stan 2 68,45 m² 3 Zauzet
Stan 3 62,27 m² 2 Zauzet
Stan 4 62,25 m² 2 Zauzet
Stan 5 38,58 m² 1 Zauzet
Stan 6 36,05 m² 1 Zauzet
Stan 7 35,98 m² 1 Zauzet
Stan 8 35,63 m² 1 Zauzet
Stan 9 35,78 m² 1 Zauzet
Stan 10 37,74 m² 1 Zauzet
Stan 11 36,43 m² 1 Zauzet
Stan 12 56,20 m² 2 Zauzet Drugi
Stan 13 68,45 m² 3 Zauzet
Stan 14 62,27m² 2 Zauzet
Stan 15 62,25m² 2 Zauzet
Stan 16 38,58 m² 1 Zauzet
Stan 17 36,05 m² 1 Zauzet
Stan 18 35,98 m² 1 Zauzet
Stan 19 35,63 m² 1 Zauzet
Stan 20 35,78 m² 1 Zauzet
Stan 21 37,74 m² 1 Zauzet
Stan 22 36,43 m² 1 Zauzet
Stan 23 56,20 m² 2 Zauzet Treći
Stan 24 68,45 m² 3 Zauzet
Stan 25 62,27 m² 2 Zauzet
Stan 26 62,25 m² 2 Zauzet
Stan 27 38,58 m² 1 Zauzet
Stan 28 36,05 m² 1 Zauzet
Stan 29 35,98 m² 1 Zauzet
Stan 30 35,63 m² 1 Zauzet
Stan 31 35,78 m² 1 Zauzet
Stan 32 37,74 m² 1 Zauzet
Stan 33 36,43 m² 1 Zauzet
Stan 34 56,20 m² 2 Zauzet Četvrti
Stan 35 68,45 m² 3 Zauzet
Stan 36 62,27 m² 2 Zauzet
Stan 37 62,25 m² 2 Slobodan Stan 37 – skica (PDF)
Stan 38 38,58 m² 1 Zauzet
Stan 39 36,05 m² 1 Zauzet
Stan 40 35,98 m² 1 Zauzet
Stan 41 35,63 m² 1 Zauzet
Stan 42 35,78 m² 1 Zauzet
Stan 43 37,74 m² 1 Zauzet
Stan 44 36,43 m² 1 Zauzet
Stan 45 56,20 m² 2 Zauzet Peti
Stan 46 68,45 m² 3 Zauzet
Stan 47 62,27 m² 2 Slobodan Stan 47 – skica (PDF)
Stan 48 62,25 m² 2 Zauzet
Stan 49 38,58 m² 1 Zauzet
Stan 50 36,05 m² 1 Zauzet
Stan 51 35,98 m² 1 Zauzet
Stan 52 35,63 m² 1 Zauzet
Stan 53 35,78 m² 1 Zauzet
Stan 54 37,74 m² 1 Zauzet
Stan 55 36,43 m² 1 Zauzet
Stan 56 D 72,76 m² 2 Zauzet Potkrovlje
Stan 57 24,90 m² 1-G Zauzet
Stan 58 D 91,58 m² 3 Slobodan Stan 58 – skica (PDF)
Stan 59 40,61 m² 1 Zauzet
Stan 60 D 73,99 m² 3 Zauzet
Stan 61 D 79,61 m² 3 Zauzet
Stan 62 D 78,03 m² 3 Zauzet
Stan 63 35,87 m² 1 Zauzet
Stan 64 35,87 m² 1 Zauzet
Stan 65 33,12 m² 1 Zauzet
Stan 66 D 70,42 m² 3 Zauzet
Stan 67 D 72,81 m² 3 Zauzet
Stan 68 28,65 m² 1-G Zauzet