Bate Brkića 10B

Broj stana Površina stana Spavaćih soba Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 34,67 m² 1 Zauzet Prizemlje
Stan 2 48,42 m² 2 Zauzet
Stan 3 51,72 m² 2 Zauzet
Stan 4 59,80 m² 2 Zauzet
Stan 5 62,45 m² 2 Slobodan Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 47,99 m² 2 Zauzet
Stan 7 45,16 m² 1 Zauzet
Stan 8 55,68 m² 2 Zauzet Prvi
Stan 9 41,60 m² 1 Zauzet
Stan 10 42,19 m² 1 Zauzet
Stan 11 45,29 m² 1 Zauzet
Stan 12 69,67 m² 2 Slobodan Stan 12 – skica (PDF)
Stan 13 75,73 m² 3 Zauzet
Stan 14 58,03 m² 2 Zauzet
Stan 15 39,56 m² 1 Zauzet
Stan 16 36,48 m² 1 Zauzet
Stan 17 37,58 m² 1 Zauzet
Stan 18 55,68 m² 2 Zauzet Drugi
Stan 19 41,59 m² 1 Zauzet
Stan 20 42,19 m² 1 Zauzet
Stan 21 45,92 m² 1 Zauzet
Stan 22 69,69 m² 2 Zauzet
Stan 23 75,23 m² 3 Zauzet
Stan 24 58,03 m² 2 Zauzet
Stan 25 39,56 m² 1 Zauzet
Stan 26 36,55 m² 1 Zauzet
Stan 27 37,58 m² 1 Zauzet
Stan 28 55,68 m² 2 Zauzet Treći
Stan 29 41,59 m² 1 Zauzet
Stan 30 42,19 m² 1 Zauzet
Stan 31 45,92 m² 1 Zauzet
Stan 32 69,69 m² 2 Zauzet
Stan 33 75,73 m² 3 Zauzet
Stan 34 58,03 m² 2 Zauzet
Stan 35 39,56 m² 1 Zauzet
Stan 36 36,48 m² 1 Zauzet
Stan 37 37,58 m² 1 Zauzet
Stan 38 55,68 m² 2 Zauzet Četvrti
Stan 39 41,59 m² 1 Zauzet
Stan 40 42,19 m² 1 Zauzet
Stan 41 45,93 m² 1 Zauzet
Stan 42 69,69 m² 2 Slobodan Stan 42 – skica (PDF)
Stan 43 77,61 m² 3 Zauzet
Stan 44 53,67 m² 2 Zauzet
Stan 45 42,09 m² 1 Zauzet
Stan 46 36,48 m² 1 Zauzet
Stan 47 37,58 m² 1 Zauzet
Stan 48 D 91,15 m² 3 Slobodan Stan 48 – skica (PDF) Potkrovlje
Stan 49 59,17 m² 2 Slobodan Stan 49 – skica (PDF)
Stan 50 D 84,92 m² 3 Slobodan Stan 50 – skica (PDF)
Stan 51 D 63,36 m² 3 Zauzet
Stan 52 29,99 m² 1 Zauzet
Stan 53 D 97,47 m² 3 Slobodan Stan 53 – skica (PDF) Nivo 1 / Nivo 2
Stan 54 30,15 m² 1 Zauzet
Stan 55 D 83,22 m² 3 Zauzet
Stan 56 D 80,42 m² 3 Slobodan Stan 56 – skica (PDF)
Stan 57 29,37 m² 1 Zauzet
Stan 58 36,76 m² 1 Zauzet