Stanogradnja

Komercijalna skica stana

 

Bate Brkić 8 » Novo Naselje »

Broj stana Površina stana Sobnost Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 73,56m2 2 Slobodan Stan 1 – skica (PDF) Prvi
Stan 2 44,92m2 1 Zauzet Stan 2 – skica (PDF)
Stan 3 76,94m2 3 Zauzet Stan 3 – skica (PDF)
Stan 4 57,70m2 2 Zauzet Stan 4 – skica (PDF)
Stan 5 58,37m2 2 Zauzet Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 70,87m2 3 Zauzet Stan 6 – skica (PDF)
Stan 7 68,65m2 2 Zauzet Stan 7 – skica (PDF)
Stan 8 68,48m2 3 Zauzet Stan 8 – skica (PDF)
Stan 9 39,39m2 1 Zauzet Stan 9 – skica (PDF)
Stan 10 64,50m2 2 Zauzet Stan 10 – skica (PDF)
Stan 11 73,56m2 2 Zauzet Stan 11 – skica (PDF) Drugi
Stan 12 44,92m2 1 Zauzet Stan 12 – skica (PDF)
Stan 13 76,94m2 3 Zauzet Stan 13 – skica (PDF)
Stan 14 57,70m2 2 Zauzet Stan 14 – skica (PDF)
Stan 15 58,42m2 2 Zauzet Stan 15 – skica (PDF)
Stan 16 70,87m2 3 Zauzet Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 68,65m2 2 Slobodan Stan 17 – skica (PDF)
Stan 18 68,48m2 3 Zauzet Stan 18 – skica (PDF)
Stan 19 39,39m2 1 Zauzet Stan 19 – skica (PDF)
Stan 20 64,50m2 2 Zauzet Stan 20 – skica (PDF)
Stan 21 73,56m2 2 Slobodan Stan 21 – skica (PDF) Treći
Stan 22 44,92m2 1 Zauzet Stan 22 – skica (PDF)
Stan 23 76,94m2 3 Zauzet Stan 23 – skica (PDF)
Stan 24 57,70m2 2 Zauzet Stan 24 – skica (PDF)
Stan 25 58,37m2 2 Zauzet Stan 25 – skica (PDF)
Stan 26 70,87m2 3 Zauzet Stan 26 – skica (PDF)
Stan 27 68,65m2 2 Zauzet Stan 27 – skica (PDF)
Stan 28 68,48m2 3 Zauzet Stan 28 – skica (PDF)
Stan 29 39,39m2 1 Zauzet Stan 29 – skica (PDF)
Stan 30 64,50m2 2 Zauzet Stan 30 – skica (PDF)
Stan 31 73,56m2 2 Zauzet Stan 31 – skica (PDF) Četvrti
Stan 32 44,92m2 1 Zauzet Stan 32 – skica (PDF)
Stan 33 76,67m2 3 Zauzet Stan 33 – skica (PDF)
Stan 34 57,70m2 2 Zauzet Stan 34 – skica (PDF)
Stan 35 58,37m2 2 Zauzet Stan 35 – skica (PDF)
Stan 36 70,87m2 3 Zauzet Stan 36 – skica (PDF)
Stan 37 68,65m2 2 Slobodan Stan 37 – skica (PDF)
Stan 38 68,48m2 3 Zauzet Stan 38 – skica (PDF)
Stan 39 39,39m2 1 Zauzet Stan 39 – skica (PDF)
Stan 40 64,50m2 2 Zauzet Stan 40 – skica (PDF)
Stan 41 73,56m2 2 Slobodan Stan 41 – skica (PDF) Peti
Stan 42 44.92m2 1 Zauzet Stan 42 – skica (PDF)
Stan 43 76,94m2 3 Zauzet Stan 43 – skica (PDF)
Stan 44 57,70m2 2 Zauzet Stan 44 – skica (PDF)
Stan 45 58,37m2 2 Zauzet Stan 45 – skica (PDF)
Stan 46 70,87m2 3 Zauzet Stan 46 – skica (PDF)
Stan 47 68,65m2 2 Zauzet Stan 47 – skica (PDF)
Stan 48 68,48m2 3 Zauzet Stan 48 – skica (PDF)
Stan 49 39,39m2 1 Zauzet Stan 49 – skica (PDF)
Stan 50 64,50m2 2 Zauzet Stan 50 – skica (PDF)
Stan 51 27,87m2 G Zauzet Stan 51 – skica (PDF) Pk
Stan 52 36,65m2 1 Zauzet Stan 52 – skica (PDF)
Stan 53 96,37m2 – DUPLEKS 3 Zauzet
Stan 54 45,54m2 1 Slobodan Stan 54 – skica (PDF)
Stan 55 107,76m2 – DUPLEKS 3 Zauzet
Stan 56 27,48m2 G Zauzet Stan 56 – skica (PDF)
Stan 57 31,44m2 1 Zauzet Stan 57 – skica (PDF)
Stan 58 98,26m2 – DUPLEKS 4 Zauzet Stan 58 – skica (PDF)
Stan 59 91,26m2 – DUPLEKS 3 Slobodan Stan 59 – skica (PDF)
Stan 60 56,65m2 1 Zauzet Stan 60 – skica (PDF)
Stan 61 73,12m2 – DUPLEKS * Zauzet
Stan 62 28,08m2 G Zauzet Stan 62 – skica (PDF)
Stan 63 30,42m2 G Zauzet Stan 63 – skica (PDF)

Komercijalna skica stana

Anđe Ranković bb

Broj stana Površina stana Sobnost Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 39,15m2 1 Zauzet Stan 1 – skica (PDF) Prvi
Stan 2 65,41m2 2 Zauzet Stan 2 – skica (PDF)
Stan 3 45,42m2 1 Zauzet Stan 3 – skica (PDF)
Stan 4 82,87m2 3 Zauzet Stan 4 – skica (PDF)
Stan 5 70,52m2 3 Slobodan Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 53,53m2 2 Zauzet Stan 6 – skica (PDF)
Stan 7 39,15m2 1 Zauzet Stan 7 – skica (PDF) Drugi
Stan 8 65,41m2 2 Zauzet Stan 8 – skica (PDF)
Stan 9 45,42m2 1 Zauzet Stan 9 – skica (PDF)
Stan 10 82,87m2 3 Slobodan Stan 10 – skica (PDF)
Stan 11 70,52m2 3 Zauzet Stan 11 – skica (PDF)
Stan 12 53,53m2 2 Zauzet Stan 12 – skica (PDF)
Stan 13 39,15m2 1 Zauzet Stan 13 – skica (PDF) Treći
Stan 14 65,41m2 2 Zauzet Stan 14 – skica (PDF)
Stan 15 45,42m2 1 Zauzet Stan 15 – skica (PDF)
Stan 16 82,87m2 3 Slobodan Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 70,52m2 3 Slobodan Stan 17 – skica (PDF)
Stan 18 53,53m2 2 Zauzet Stan 18 – skica (PDF)
Stan 19 39,15m2 1 Zauzet Stan 19 – skica (PDF) Četvrti
Stan 20 65,41m2 2 Zauzet Stan 20 – skica (PDF)
Stan 21 45,42m2 1 Zauzet Stan 21 – skica (PDF)
Stan 22 82,87m2 3 Slobodan Stan 22 – skica (PDF)
Stan 23 70,52m2 3 Slobodan Stan 23 – skica (PDF)
Stan 24 53,53m2 2 Zauzet Stan 24 – skica (PDF)
Stan 25 33,32m2 1 Zauzet Stan 25 – skica (PDF) Potkrovlje
D Stan 26 102,72m2 3 Slobodan Stan 26 – skica (PDF)
D Stan 27 90,09m2 3 Zauzet Stan 27 – skica (PDF)
D Stan 28 85,19m2 3 Slobodan Stan 28 – skica (PDF)
Stan 29 35,90m2 1 Zauzet Stan 29 – skica (PDF)
Stan 30 28,48m2 garsonjera Zauzet Stan 30 – skica (PDF)
D Stan 31 74,25m2 3 Slobodan Stan 31 – skica (PDF)
Stan 32 42,50m2 1 Zauzet Stan 32 – skica (PDF)
Komercijalna skica stana

ugao Anđe Ranković i Bate Brkića

Broj stana Površina stana Sobnost Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 28,99m2 1.5 Zauzet Stan 1 – skica (PDF) Prvi
Stan 2 35,25m2 2 Zauzet Stan 2 – skica (PDF)
Stan 3 40,23m2 2 Zauzet Stan 3 – skica (PDF)
Stan 4 80,87m2 4 Slobodan Stan 4 – skica (PDF)
Stan 5 57,81m2 3 Zauzet Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 71,11m2 3 Slobodan Stan 6 – skica (PDF)
Stan 7 36,32m2 2 Zauzet Stan 7 – skica (PDF)
Stan 8 30,89m2 1.5 Zauzet Stan 8 – skica (PDF)
Stan 9 60,58m2 3 Zauzet Stan 9 – skica (PDF)
Stan 10 61,22m2 3 Zauzet Stan 10 – skica (PDF)
Stan 11 28,99m2 1.5 Zauzet Stan 11 – skica (PDF) Drugi
Stan 12 35,25m2 2 Zauzet Stan 12 – skica (PDF)
Stan 13 40,23m2 2 Zauzet Stan 13 – skica (PDF)
Stan 14 80,87m2 4 Zauzet Stan 14 – skica (PDF)
Stan 15 57,81m2 3 Zauzet Stan 15 – skica (PDF)
Stan 16 71,11m2 3 Slobodan Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 36,32m2 2 Zauzet Stan 17 – skica (PDF)
Stan 18 30,89m2 1.5 Zauzet Stan 18 – skica (PDF)
Stan 19 60,58m2 3 Zauzet Stan 19 – skica (PDF)
Stan 20 61,22m2 3 Zauzet Stan 20 – skica (PDF)
Stan 21 28,99m2 1.5 Zauzet Stan 21 – skica (PDF) Treći
Stan 22 35,25m2 2 Zauzet Stan 22 – skica (PDF)
Stan 23 31,00m2 2 Zauzet Stan 23 – skica (PDF)
Stan 24 90,13m2 4 Zauzet Stan 24 – skica (PDF)
Stan 25 57,81m2 3 Zauzet Stan 25 – skica (PDF)
Stan 26 71,11m2 3 Slobodan Stan 26 – skica (PDF)
Stan 27 36,32m2 2 Zauzet Stan 27 – skica (PDF)
Stan 28 30,89m2 1.5 Zauzet Stan 28 – skica (PDF)
Stan 29 60,58m2 3 Zauzet Stan 29 – skica (PDF)
Stan 30 61,22m2 3 Slobodan Stan 30 – skica (PDF)
Stan 31 28,99m2 1.5 Zauzet Stan 31 – skica (PDF) Četvrti
Stan 32 35,25m2 2 Zauzet Stan 32 – skica (PDF)
Stan 33 40,23m2 2 Zauzet Stan 33 – skica (PDF)
Stan 34 80,87m2 4 Slobodan Stan 34 – skica (PDF)
Stan 35 57,81m2 3 Zauzet Stan 35 – skica (PDF)
Stan 36 71,11m2 3 Slobodan Stan 36 – skica (PDF)
Stan 37 36,32m2 2 Zauzet Stan 37 – skica (PDF)
Stan 38 30,89m2 1.5 Zauzet Stan 38 – skica (PDF)
Stan 39 60,58m2 3 Zauzet Stan 39 – skica (PDF)
Stan 40 61,22m2 3 Zauzet Stan 40 – skica (PDF)
Stan 41 28,99m2 1.5 Zauzet Stan 41 – skica (PDF) Peti
Stan 42 35,25m2 2 Zauzet Stan 42 – skica (PDF)
Stan 43 40,23m2 2 Zauzet Stan 43 – skica (PDF)
Stan 44 80,87m2 4 Slobodan Stan 44 – skica (PDF)
Stan 45 57,81m2 3 Zauzet Stan 45 – skica (PDF)
Stan 46 71,11m2 3 Slobodan Stan 46 – skica (PDF)
Stan 47 36,32m2 2 Zauzet Stan 47 – skica (PDF)
Stan 48 30,89m2 1.5 Zauzet Stan 48 – skica (PDF)
Stan 49 33,65m2 2 Zauzet Stan 49 – skica (PDF)
Stan 50 26,25m2 garsonjera Slobodan Stan 50 – skica (PDF)
Stan 51 61,22m2 3 Slobodan Stan 51 – skica (PDF)
Stan 52 28,76m2 1.5 Slobodan Stan 52 – skica (PDF) Potkrovlje
Stan 53 31,64m2 2 Zauzet Stan 53 – skica (PDF)
Stan 54 – dupleks 70,88m2 3.5 Zauzet Stan 54 – skica (PDF)
Stan 55 – dupleks 92,93m2 4 Slobodan Stan 55 – skica (PDF)
Stan 56 – dupleks 99,91m2 4 Slobodan Stan 56 – skica (PDF)
Stan 57 – dupleks 96,03m2 5 Slobodan Stan 57 – skica (PDF)
Stan 58 – dupleks 70,92m2 4 Slobodan Stan 58 – skica (PDF)
Stan 59 – dupleks 99,70m2 5 Zauzet Stan 59 – skica (PDF)
Stan 60 49,87m2 3 Zauzet Stan 60 – skica (PDF)
Stan 61 26,08m2 garsonjera Zauzet Stan 61 – skica (PDF)
Stan 62 29,66m2 garsonjera Slobodan Stan 62 – skica (PDF)
 

 

Stambeni krediti

Informacije za komercijalne i subvencionisane stambene kredite možete pronaći na sledećim web stranicama ili kontaktirati saradnike za stanovništvo u sledećim bankama. Dokumentaciju neophodnu za apliciranje za stambene kredite preuzeti u prostorijama preduzeća „Inobačka“ d.o.o., Bulevar Oslobođenja 30A.

 

Banka Kontakt podaci 1 Kontakt podaci 2
Societe-generale-logo-200 Societe Generale Srbija
Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija
Kontakt: Slobodan Jevrić
Telefon: +381(0)66/804-50-85
E-mail: slobodan.jevric@socgen.com
www.societegenerale.rs
Societe Generale Srbija
Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija
Kontakt: Ognjen Spasojević
Telefon: +381(0)63/104-95-57
E-mail: ognjen.spasojevic@socgen.com
www.societegenerale.rs
Vojvodjanska-Banka-logo-200 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 81, 21000 Novi Sad, Srbija
Kontakt: Aleksandra Radović
Telefon: +381(0)21 527 465
E-mail: aleksandra.radovic@voban.groupnbg.com
www.voban.co.rs
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
Bul. Slobodana Jovanovića 15, 21000 Novi Sad, Srbija
Kontakt: Danica Ružičić
Telefon: +381(0)64 896 0293
E-mail: ruzicic.danica@voban.groupnbg.com
www.voban.co.rs
ERSTE BANK LOGO 280x75 px Erste Bank a.d. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 7, Novi Sad
Kontakt: Nino Stameski
Telefon: +381(0)60 87 47 612
E-mail: nino.stameski@erstebank.rs
www.erstebank.rs
Erste Bank a.d. Novi Sad
Bulevar Cara Lazara 19, Novi Sad
Kontakt: Vladimira Petrovački
Telefon: +381(0)60 87 47 426
E-mail: vladimira.petrovacki@erstebank.rs
www.erstebank.rs
CA-logo Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 10, Novi Sad
Kontakt: David Cvijović
Telefon: +381(0)64 83 63 100
E-mail: david.cvijovic@creditagricole.rs
www.creditagricole.rs
Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 10, Novi Sad
Kontakt: Srđan Radovanović
Telefon: +381(0)64 10 31 942
E-mail: srdjan.radovanovic@creditagricole.rs
www.creditagricole.rs
logoProCredit ProCredit bank a.d.
21000 Novi Sad, Narodnog Fronta 73a
Kontakt: Nevena Radovanović
Telefon: +381(0)21 489 5756; +381(0)62 620 842
E-mail: ne.radovanovic@procreditbank.rs
www.procreditbank.rs
ProCredit bank a.d.
21000 Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 7b
Kontakt: Dušica Krečković
Telefon: 0 700 700 000
E-mail: d.kreckovic@procreditbank.rs
www.procreditbank.rs
piraeuslogo Piraeus Bank a.d.
Trg Slobode 4, 21000 Novi Sad
Kontakt: Vladimir Radanović
Telefon: +381(0)21 4727 984
E-mail: vladimir.radanovic@piraeusbank.rs
www.piraeusbank.rs
Banca Intesa Logo Banca Intesa
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 4
Telefon: +381(0)21 487 00 52
E-mail: aleksandra.stanisic@bancaintesa.rs
www.bancaintesa.rs
UniCredit Bank Srbija a.d. logo UniCredit Bank Srbija a.d.
21000 Novi Sad, Ignjata Pavlaša 2
Telefon: +381(0)21 4727 974
E-mail: natasa.secujski@unicreditgroup.rs
www.unicreditbank.rs
Alpha Bank Srbija a.d. logo Alpha Bank Srbija a.d.
Telefon: +381(0)21 477 18 20, +381(0)64 88 000 75
E-mail: smkrcmar@alphabankserbia.com
www.alphabankserbia.com
Bate Brkić 10, objekat izgrađen 2016.

Bate Brkić 10, objekat izgrađen 2016.

Bate Brkić 8A, objekat izgrađen 2014.

Bate Brkić 8A, objekat izgrađen 2014.

Bate Brkić 10a, objekat izgrađen 2014.

Bate Brkić 10a, objekat izgrađen 2014.

Njegoševa 12, objekat izgrađen 2013.

Njegoševa 12, objekat izgrađen 2013.

Anđe Ranković 11, objekat izgrađen 2013.

Anđe Ranković 11, objekat izgrađen 2013.

Anđe Ranković 6, objekat izgrađen 2012.

Anđe Ranković 6, objekat izgrađen 2012.

Braće Dronjak 3 i Anđe Ranković 8, objekat izgrađen 2011.

Braće Dronjak 3 i Anđe Ranković 8, objekat izgrađen 2011.

Braće Dronjak 5 i 5A, objekat izgrađen 2010.

Braće Dronjak 5 i 5A, objekat izgrađen 2010.