Stanogradnja

Komercijalna skica stana

Bate Brkića 2

Broj stana Površina stana Spavaćih soba Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 56,20m2 2 Slobodan Stan 1 – skica (PDF) Prvi
Stan 2 68,45m2 3 Zauzet Stan 2 – skica (PDF)
Stan 3 62,27m2 2 Zauzet Stan 3 – skica (PDF)
Stan 4 62,25m2 2 Slobodan Stan 4 – skica (PDF)
Stan 5 38,58m2 1 Zauzet Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 36,05m2 1 Zauzet Stan 6 – skica (PDF)
Stan 7 35,98m2 1 Zauzet Stan 7 – skica (PDF)
Stan 8 35,63m2 1 Zauzet Stan 8 – skica (PDF)
Stan 9 35,78m2 1 Zauzet Stan 9 – skica (PDF)
Stan 10 37,74m2 1 Zauzet Stan 10 – skica (PDF)
Stan 11 36,43m2 1 Zauzet Stan 11 – skica (PDF)
Stan 12 56,20m2 2 Zauzet Stan 12 – skica (PDF) Drugi
Stan 13 68,45m2 3 Zauzet Stan 13 – skica (PDF)
Stan 14 62,27m2 2 Zauzet Stan 14 – skica (PDF)
Stan 15 62,25m2 2 Zauzet Stan 15 – skica (PDF)
Stan 16 38,58m2 1 Zauzet Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 36,05m2 1 Zauzet Stan 17 – skica (PDF)
Stan 18 35,98m2 1 Zauzet Stan 18 – skica (PDF)
Stan 19 35,63m2 1 Zauzet Stan 19 – skica (PDF)
Stan 20 35,78m2 1 Zauzet Stan 20 – skica (PDF)
Stan 21 37,74m2 1 Zauzet Stan 21 – skica (PDF)
Stan 22 36,43m2 1 Slobodan Stan 22 – skica (PDF)
Stan 23 56,20m2 2 Zauzet Stan 23 – skica (PDF) Treći
Stan 24 68,45m2 3 Slobodan Stan 24 – skica (PDF)
Stan 25 62,27m2 2 Slobodan Stan 25 – skica (PDF)
Stan 26 62,25m2 2 Zauzet Stan 26 – skica (PDF)
Stan 27 38,58m2 1 Zauzet Stan 27 – skica (PDF)
Stan 28 36,05m2 1 Zauzet Stan 28 – skica (PDF)
Stan 29 35,98m2 1 Zauzet Stan 29 – skica (PDF)
Stan 30 35,63m2 1 Zauzet Stan 30 – skica (PDF)
Stan 31 35,78m2 1 Zauzet Stan 31 – skica (PDF)
Stan 32 37,74m2 1 Zauzet Stan 32 – skica (PDF)
Stan 33 36,43m2 1 Slobodan Stan 33 – skica (PDF)
Stan 34 56,20m2 2 Zauzet Stan 34 – skica (PDF) Četvrti
Stan 35 68,45m2 3 Zauzet Stan 35 – skica (PDF)
Stan 36 62,27m2 2 Slobodan Stan 36 – skica (PDF)
Stan 37 62,25m2 2 Slobodan Stan 37 – skica (PDF)
Stan 38 38,58m2 1 Zauzet Stan 38 – skica (PDF)
Stan 39 36,05m2 1 Zauzet Stan 39 – skica (PDF)
Stan 40 35,98m2 1 Zauzet Stan 40 – skica (PDF)
Stan 41 35,63m2 1 Zauzet Stan 41 – skica (PDF)
Stan 42 35,78m2 1 Zauzet Stan 42 – skica (PDF)
Stan 43 37,74m2 1 Zauzet Stan 43 – skica (PDF)
Stan 44 36,43m2 1 Slobodan Stan 44 – skica (PDF)
Stan 45 56,20m2 2 Slobodan Stan 45 – skica (PDF) Peti
Stan 46 68,45m2 3 Zauzet Stan 46 – skica (PDF)
Stan 47 62,27m2 2 Zauzet Stan 47 – skica (PDF)
Stan 48 62,25m2 2 Slobodan Stan 48 – skica (PDF)
Stan 49 38,58m2 1 Zauzet Stan 49 – skica (PDF)
Stan 50 36,05m2 1 Zauzet Stan 50 – skica (PDF)
Stan 51 35,98m2 1 Zauzet Stan 51 – skica (PDF)
Stan 52 35,63m2 1 Zauzet Stan 52 – skica (PDF)
Stan 53 35,78m2 1 Zauzet Stan 53 – skica (PDF)
Stan 54 37,74m2 1 Slobodan Stan 54 – skica (PDF)
Stan 55 36,43m2 1 Slobodan Stan 55 – skica (PDF)
Stan 56 D 72,76m2 2 Slobodan Stan 56 – skica (PDF) Potkrovlje
Stan 57 24,90m2 1-G Zauzet Stan 57 – skica (PDF)
Stan 58 D 91,58m2 3 Slobodan Stan 58 – skica (PDF)
Stan 59 40,61m2 1 Zauzet Stan 59 – skica (PDF)
Stan 60 D 73,99m2 3 Zauzet Stan 60 – skica (PDF)
Stan 61 D 79,61m2 3 Slobodan Stan 61 – skica (PDF)
Stan 62 D 78,03m2 3 Slobodan Stan 62 – skica (PDF)
Stan 63 35,87m2 1 Slobodan Stan 63 – skica (PDF)
Stan 64 35,87m2 1 Slobodan Stan 64 – skica (PDF)
Stan 65 33,12m2 1 Zauzet Stan 65 – skica (PDF)
Stan 66 D 70,42m2 3 Zauzet Stan 66 – skica (PDF)
Stan 67 D 72,81m2 3 Zauzet Stan 67 – skica (PDF)
Stan 68 28,65m2 1-G Zauzet Stan 68 – skica (PDF)

Komercijalna skica stana

Bate Brkića 2A

Broj stana Površina stana Spavaćih soba Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 47,98m2 1 Zauzet Stan 1 – skica (PDF) Prvi
Stan 2 40,61m2 1 Zauzet Stan 2 – skica (PDF)
Stan 3 39,00m2 1 Zauzet Stan 3 – skica (PDF)
Stan 4 61,21m2 2 Slobodan Stan 4 – skica (PDF)
Stan 5 61,25m2 2 Zauzet Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 36,62m2 1 Zauzet Stan 6 – skica (PDF)
Stan 7 36,69m2 1 Zauzet Stan 7 – skica (PDF)
Stan 8 36,62m2 1 Slobodan Stan 8 – skica (PDF)
Stan 9 31,74m2 1 Zauzet Stan 9 – skica (PDF)
Stan 10 47,98m2 1 Zauzet Stan 10 – skica (PDF) Drugi
Stan 11 40,61m2 1 Zauzet Stan 11 – skica (PDF)
Stan 12 39,00m2 1 Zauzet Stan 12 – skica (PDF)
Stan 13 61,21m2 2 Zauzet Stan 13 – skica (PDF)
Stan 14 61,25m2 2 Slobodan Stan 14 – skica (PDF)
Stan 15 36,62m2 1 Zauzet Stan 15 – skica (PDF)
Stan 16 36,69m2 1 Zauzet Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 36,62m2 1 Zauzet Stan 17 – skica (PDF)
Stan 18 31,74m2 1 Zauzet Stan 18 – skica (PDF)
Stan 19 47,98m2 1 Zauzet Stan 19 – skica (PDF) Treći
Stan 20 40,61m2 1 Zauzet Stan 20 – skica (PDF)
Stan 21 39,00m2 1 Zauzet Stan 21 – skica (PDF)
Stan 22 61,21m2 2 Slobodan Stan 22 – skica (PDF)
Stan 23 61,25m2 2 Zauzet Stan 23 – skica (PDF)
Stan 24 36,62m2 1 Zauzet Stan 24 – skica (PDF)
Stan 25 41,34m2 1 Zauzet Stan 25 – skica (PDF)
Stan 26 64,65m2 2 Zauzet Stan 26 – skica (PDF)
Stan 27 47,98m2 1 Slobodan Stan 27 – skica (PDF) Četvrti
Stan 28 40,61m2 1 Zauzet Stan 28 – skica (PDF)
Stan 29 39,00m2 1 Slobodan Stan 29 – skica (PDF)
Stan 30 61,21m2 2 Slobodan Stan 30 – skica (PDF)
Stan 31 61,25m2 2 Slobodan Stan 31 – skica (PDF)
Stan 32 36,62m2 1 Zauzet Stan 32 – skica (PDF)
Stan 33 41,34m2 1 Zauzet Stan 33 – skica (PDF)
Stan 34 64,65m2 1 Slobodan Stan 34 – skica (PDF)
Stan 35 40,44m2 1 Slobodan Stan 35 – skica (PDF) Potkrovlje
Stan 36 D 83,12m2 3 Slobodan Stan 36 – skica (PDF)
Stan 37 66,25m2 2 Slobodan Stan 37 – skica (PDF)
Stan 38 95,27m2 3 Zauzet Stan 38 – skica (PDF)
Stan 39 37,51m2 1 Slobodan Stan 39 – skica (PDF)
Stan 40 D 104,97m2 4 Slobodan Stan 40 – skica (PDF)
Stan 41 D 85,51m2 3 Zauzet Stan 41 – skica (PDF)

Komercijalna skica stana

Bate Brkića 10B

Broj stana Površina stana Spavaćih soba Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 34,67m2 1 Zauzet Stan 1 – skica (PDF) Prizemlje
Stan 2 48,42m2 2 Zauzet Stan 2 – skica (PDF)
Stan 3 51,72m2 2 Zauzet Stan 3 – skica (PDF)
Stan 4 59,80m2 2 Slobodan Stan 4 – skica (PDF)
Stan 5 62,45m2 2 Zauzet Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 47,99m2 2 Zauzet Stan 6 – skica (PDF)
Stan 7 45,16m2 1 Zauzet Stan 7 – skica (PDF)
Stan 8 55,68m2 2 Zauzet Stan 8 – skica (PDF) Prvi
Stan 9 41,60m2 1 Zauzet Stan 9 – skica (PDF)
Stan 10 42,19m2 1 Zauzet Stan 10 – skica (PDF)
Stan 11 45,29m2 1 Zauzet Stan 11 – skica (PDF)
Stan 12 69,67m2 2 Zauzet Stan 12 – skica (PDF)
Stan 13 75,73m2 3 Zauzet Stan 13 – skica (PDF)
Stan 14 58,03m2 2 Zauzet Stan 14 – skica (PDF)
Stan 15 39,56m2 1 Zauzet Stan 15 – skica (PDF)
Stan 16 36,48m2 1 Zauzet Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 37,58m2 1 Zauzet Stan 17 – skica (PDF)
Stan 18 55,68m2 2 Zauzet Stan 18 – skica (PDF) Drugi
Stan 19 41,59m2 1 Zauzet Stan 19 – skica (PDF)
Stan 20 42,19m2 1 Zauzet Stan 20 – skica (PDF)
Stan 21 45,92m2 1 Zauzet Stan 21 – skica (PDF)
Stan 22 69,69m2 2 Zauzet Stan 22 – skica (PDF)
Stan 23 75,23m2 3 Zauzet Stan 23 – skica (PDF)
Stan 24 58,03m2 2 Zauzet Stan 24 – skica (PDF)
Stan 25 39,56m2 1 Zauzet Stan 25 – skica (PDF)
Stan 26 36,55m2 1 Zauzet Stan 26 – skica (PDF)
Stan 27 37,58m2 1 Zauzet Stan 27 – skica (PDF)
Stan 28 55,68m2 2 Zauzet Stan 28 – skica (PDF) Treći
Stan 29 41,59m2 1 Zauzet Stan 29 – skica (PDF)
Stan 30 42,19m2 1 Zauzet Stan 30 – skica (PDF)
Stan 31 45,92m2 1 Zauzet Stan 31 – skica (PDF)
Stan 32 69,69m2 2 Zauzet Stan 32 – skica (PDF)
Stan 33 75,73m2 3 Zauzet Stan 33 – skica (PDF)
Stan 34 58,03m2 2 Zauzet Stan 34 – skica (PDF)
Stan 35 39,56m2 1 Zauzet Stan 35 – skica (PDF)
Stan 36 36,48m2 1 Zauzet Stan 36 – skica (PDF)
Stan 37 37,58m2 1 Zauzet Stan 37 – skica (PDF)
Stan 38 55,68m2 2 Zauzet Stan 38 – skica (PDF) Četvrti
Stan 39 41,59m2 1 Zauzet Stan 39 – skica (PDF)
Stan 40 42,19m2 1 Zauzet Stan 40 – skica (PDF)
Stan 41 45,93m2 1 Zauzet Stan 41 – skica (PDF)
Stan 42 69,69m2 2 Zauzet Stan 42 – skica (PDF)
Stan 43 77,61m2 3 Zauzet Stan 43 – skica (PDF)
Stan 44 53,67m2 2 Zauzet Stan 44 – skica (PDF)
Stan 45 42,09m2 1 Zauzet Stan 45 – skica (PDF)
Stan 46 36,48m2 1 Zauzet Stan 46 – skica (PDF)
Stan 47 37,58m2 1 Zauzet Stan 47 – skica (PDF)
Stan 48 D 91,15m2 3 Slobodan Stan 48 – skica (PDF) Potkrovlje
Stan 49 59,17m2 2 Slobodan Stan 49 – skica (PDF)
Stan 50 D 84,92m2 3 Slobodan Stan 50 – skica (PDF)
Stan 51 D 63,36m2 3 Zauzet Stan 51 – skica (PDF)
Stan 52 29,99m2 1 Zauzet Stan 52 – skica (PDF)
Stan 53 D 97,47m2 3 Zauzet Stan 53 – skica (PDF)
Stan 54 30,15m2 1 Zauzet Stan 54 – skica (PDF)
Stan 55 D 83,22m2 3 Slobodan Stan 55 – skica (PDF)
Stan 56 D 80,42m2 3 Slobodan Stan 56 – skica (PDF)
Stan 57 29,37m2 1 Zauzet Stan 57 – skica (PDF)
Stan 58 36,76m2 1 Zauzet Stan 58 – skica (PDF)

Komercijalna skica stana

Anđe Ranković 7

Broj stana Površina stana Sobnost Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 30,03m2  1 Zauzet Stan 1 – skica (PDF) Prvi
Stan 2 37,67m2  1 Zauzet Stan 2 – skica (PDF)
Stan 3 42,54m2  1 Slobodan Stan 3 – skica (PDF)
Stan 4 83,55m2  3 Slobodan Stan 4 – skica (PDF)
Stan 5 58,46m2  2 Zauzet Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 36,00m2  1 Zauzet Stan 6 – skica (PDF)
Stan 7 36,14m2  1 Zauzet Stan 7 – skica (PDF)
Stan 8 43,21m2  1 Zauzet Stan 8 – skica (PDF)
Stan 9 32,34m2  1 Zauzet Stan 9 – skica (PDF)
Stan 10 38,39m2  1 Zauzet Stan 10 – skica (PDF)
Stan 11 47,82m2  1 Zauzet Stan 11 – skica (PDF)
Stan 12 58,48m2  2 Zauzet Stan 12 – skica (PDF)
Stan 13 66,90m2  2 Zauzet Stan 13 – skica (PDF)
Stan 14 30,03m2  1 Zauzet Stan 14 – skica (PDF) Drugi
Stan 15 37,67m2  1 Zauzet Stan 15 – skica (PDF)
Stan 16 42,54m2  1 Zauzet Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 83,55m2  3 Zauzet Stan 17 – skica (PDF)
Stan 18 58,46m2  2 Zauzet Stan 18 – skica (PDF)
Stan 19 36,00m2  1 Zauzet Stan 19 – skica (PDF)
Stan 20 36,14m2  1 Zauzet Stan 20 – skica (PDF)
Stan 21 43,21m2  1 Zauzet Stan 21 – skica (PDF)
Stan 22 32,34m2  1 Zauzet Stan 22 – skica (PDF)
Stan 23 38,39m2  1 Zauzet Stan 23 – skica (PDF)
Stan 24 47,82m2  1 Zauzet Stan 24 – skica (PDF)
Stan 25 58,48m2  2 Zauzet Stan 25 – skica (PDF)
Stan 26 66,90m2  2 Slobodan Stan 26 – skica (PDF)
Stan 27 30,03m2  1 Zauzet Stan 27 – skica (PDF) Treći
Stan 28 37,67m2  1 Zauzet Stan 28 – skica (PDF)
Stan 29 42,54m2  1 Zauzet Stan 29 – skica (PDF)
Stan 30 83,55m2  3 Zauzet Stan 30 – skica (PDF)
Stan 31 58,46m2  2 Zauzet Stan 31 – skica (PDF)
Stan 32 36,00m2  1 Zauzet Stan 32 – skica (PDF)
Stan 33 36,14m2  1 Zauzet Stan 33 – skica (PDF)
Stan 34 43,21m2  1 Zauzet Stan 34 – skica (PDF)
Stan 35 32,34m2  1 Zauzet Stan 35 – skica (PDF)
Stan 36 38,39m2  1 Zauzet Stan 36 – skica (PDF)
Stan 37 47,82m2  1 Zauzet Stan 37 – skica (PDF)
Stan 38 58,48m2  2 Zauzet Stan 38 – skica (PDF)
Stan 39 66,90m2  2 Zauzet Stan 39 – skica (PDF)
Stan 40 30,03m2  1 Zauzet Stan 40 – skica (PDF) Četvrti
Stan 41 37,67m2  1 Zauzet Stan 41 – skica (PDF)
Stan 42 42,54m2  1 Zauzet Stan 42 – skica (PDF)
Stan 43 83,55m2  3 Slobodan Stan 43 – skica (PDF)
Stan 44 58,46m2  2 Zauzet Stan 44 – skica (PDF)
Stan 45 36,00m2  1 Zauzet Stan 45 – skica (PDF)
Stan 46 36,14m2  1 Zauzet Stan 46 – skica (PDF)
Stan 47 43,21m2  1 Zauzet Stan 47 – skica (PDF)
Stan 48 32,34m2  1 Zauzet Stan 48 – skica (PDF)
Stan 49 38,39m2  1 Zauzet Stan 49 – skica (PDF)
Stan 50 47,82m2  1 Zauzet Stan 50 – skica (PDF)
Stan 51 58,48m2  2 Zauzet Stan 51 – skica (PDF)
Stan 52 66,90m2  2 Slobodan Stan 52 – skica (PDF)
Stan 53 30,03m2  1 Zauzet Stan 53 – skica (PDF) Peti
Stan 54 37,67m2  1 Zauzet Stan 54 – skica (PDF)
Stan 55 42,54m2  1 Slobodan Stan 55 – skica (PDF)
Stan 56 83,55m2  3 Slobodan Stan 56 – skica (PDF)
Stan 57 58,46m2  2 Slobodan Stan 57 – skica (PDF)
Stan 58 36,00m2  1 Zauzet Stan 58 – skica (PDF)
Stan 59 36,14m2  1 Zauzet Stan 59 – skica (PDF)
Stan 60 43,21m2  1 Zauzet Stan 60 – skica (PDF)
Stan 61 32,34m2  1 Zauzet Stan 61 – skica (PDF)
Stan 62 38,39m2  1 Zauzet Stan 62 – skica (PDF)
Stan 63 47,82m2  1 Zauzet Stan 63 – skica (PDF)
Stan 64 58,48m2  2 Zauzet Stan 64 – skica (PDF)
Stan 65 66,90m2  2 Slobodan Stan 65 – skica (PDF)
Stan 66 30,03m2  1 Zauzet Stan 66 – skica (PDF) Potkrovlje
Stan 67 33,86m2  1 Zauzet Stan 67 – skica (PDF)
Stan 68 – dupleks 82,91m2  3 Slobodan Stan 68 – skica (PDF)
Stan 69 – dupleks 107,79m2  3 Slobodan Stan 69 – skica (PDF)
Stan 70 – dupleks 105,16m2  3 Slobodan Stan 70 – skica (PDF)
Stan 71 58,34m2  2 Zauzet Stan 71 – skica (PDF)
Stan 72 – dupleks 83,48m2  3 Slobodan Stan 72 – skica (PDF)
Stan 73 29,18m2  1 Zauzet Stan 73 – skica (PDF)
Stan 74 34,40m2  1 Slobodan Stan 74 – skica (PDF)
Stan 75 – dupleks 81,97m2  3 Slobodan Stan 75 – skica (PDF)
Stan 76 – dupleks 87,96m2  3 Slobodan Stan 76 – skica (PDF)
Stan 77 – dupleks 86,84m2  3 Zauzet Stan 77 – skica (PDF)
Stan 78 32,58m2  1-g Slobodan Stan 78 – skica (PDF)
Komercijalna skica stana

 

ugao Anđe Ranković i Bate Brkića

Broj stana Površina stana Spavaćih soba Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 28,99m2 1 Zauzet Stan 1 – skica (PDF) Prvi
Stan 2 35,25m2 1 Zauzet Stan 2 – skica (PDF)
Stan 3 40,23m2 1 Zauzet Stan 3 – skica (PDF)
Stan 4 80,87m2 3 Zauzet Stan 4 – skica (PDF)
Stan 5 57,81m2 2 Zauzet Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 71,11m2 3 Zauzet Stan 6 – skica (PDF)
Stan 7 36,32m2 1 Zauzet Stan 7 – skica (PDF)
Stan 8 30,89m2 1 Zauzet Stan 8 – skica (PDF)
Stan 9 60,58m2 2 Zauzet Stan 9 – skica (PDF)
Stan 10 61,22m2 2 Zauzet Stan 10 – skica (PDF)
Stan 11 28,99m2 1 Zauzet Stan 11 – skica (PDF) Drugi
Stan 12 35,25m2 1 Zauzet Stan 12 – skica (PDF)
Stan 13 40,23m2 1 Zauzet Stan 13 – skica (PDF)
Stan 14 80,87m2 3 Zauzet Stan 14 – skica (PDF)
Stan 15 57,81m2 2 Zauzet Stan 15 – skica (PDF)
Stan 16 71,11m2 3 Zauzet Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 36,32m2 1 Zauzet Stan 17 – skica (PDF)
Stan 18 30,89m2 1 Zauzet Stan 18 – skica (PDF)
Stan 19 60,58m2 2 Zauzet Stan 19 – skica (PDF)
Stan 20 61,22m2 2 Zauzet Stan 20 – skica (PDF)
Stan 21 28,99m2 1 Zauzet Stan 21 – skica (PDF) Treći
Stan 22 35,25m2 1 Zauzet Stan 22 – skica (PDF)
Stan 23 31,00m2 1 Zauzet Stan 23 – skica (PDF)
Stan 24 90,13m2 3 Zauzet Stan 24 – skica (PDF)
Stan 25 57,81m2 2 Zauzet Stan 25 – skica (PDF)
Stan 26 71,11m2 3 Zauzet Stan 26 – skica (PDF)
Stan 27 36,32m2 1 Zauzet Stan 27 – skica (PDF)
Stan 28 30,89m2 1 Zauzet Stan 28 – skica (PDF)
Stan 29 60,58m2 2 Zauzet Stan 29 – skica (PDF)
Stan 30 61,22m2 2 Zauzet Stan 30 – skica (PDF)
Stan 31 28,99m2 1 Zauzet Stan 31 – skica (PDF) Četvrti
Stan 32 35,25m2 1 Zauzet Stan 32 – skica (PDF)
Stan 33 40,23m2 1 Zauzet Stan 33 – skica (PDF)
Stan 34 80,87m2 3 Zauzet Stan 34 – skica (PDF)
Stan 35 57,81m2 2 Zauzet Stan 35 – skica (PDF)
Stan 36 71,11m2 3 Zauzet Stan 36 – skica (PDF)
Stan 37 36,32m2 1 Zauzet Stan 37 – skica (PDF)
Stan 38 30,89m2 1 Zauzet Stan 38 – skica (PDF)
Stan 39 60,58m2 2 Zauzet Stan 39 – skica (PDF)
Stan 40 61,22m2 2 Zauzet Stan 40 – skica (PDF)
Stan 41 28,99m2 1 Zauzet Stan 41 – skica (PDF) Peti
Stan 42 35,25m2 1 Zauzet Stan 42 – skica (PDF)
Stan 43 40,23m2 1 Zauzet Stan 43 – skica (PDF)
Stan 44 80,87m2 3 Zauzet Stan 44 – skica (PDF)
Stan 45 57,81m2 2 Zauzet Stan 45 – skica (PDF)
Stan 46 71,11m2 3 Zauzet Stan 46 – skica (PDF)
Stan 47 36,32m2 1 Zauzet Stan 47 – skica (PDF)
Stan 48 30,89m2 1 Zauzet Stan 48 – skica (PDF)
Stan 49 33,65m2 1 Zauzet Stan 49 – skica (PDF)
Stan 50 26,25m2 garsonjera Zauzet Stan 50 – skica (PDF)
Stan 51 61,22m2 2 Zauzet Stan 51 – skica (PDF)
Stan 52 28,76m2 1 Zauzet Stan 52 – skica (PDF) Potkrovlje
Stan 53 31,64m2 1 Zauzet Stan 53 – skica (PDF)
Stan 54 – dupleks 70,88m2 3 Zauzet Stan 54 – skica (PDF)
Stan 55 – dupleks 92,93m2 3 Slobodan Stan 55 – skica (PDF)
Stan 56 – dupleks 99,91m2 3 Slobodan Stan 56 – skica (PDF)
Stan 57 – dupleks 96,03m2 4 Zauzet Stan 57 – skica (PDF)
Stan 58 – dupleks 70,92m2 3 Zauzet Stan 58 – skica (PDF)
Stan 59 – dupleks 99,70m2 4 Zauzet Stan 59 – skica (PDF)
Stan 60 49,87m2 2 Zauzet Stan 60 – skica (PDF)
Stan 61 26,08m2 garsonjera Zauzet Stan 61 – skica (PDF)
Stan 62 29,66m2 garsonjera Zauzet Stan 62 – skica (PDF)
Komercijalna skica stana

 

Anđe Ranković bb

Broj stana Površina stana Spavaćih soba Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 39,15m2 1 Zauzet Stan 1 – skica (PDF) Prvi
Stan 2 65,41m2 2 Zauzet Stan 2 – skica (PDF)
Stan 3 45,42m2 1 Zauzet Stan 3 – skica (PDF)
Stan 4 82,87m2 3 Zauzet Stan 4 – skica (PDF)
Stan 5 70,52m2 3 Zauzet Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 53,53m2 2 Zauzet Stan 6 – skica (PDF)
Stan 7 39,15m2 1 Zauzet Stan 7 – skica (PDF) Drugi
Stan 8 65,41m2 2 Zauzet Stan 8 – skica (PDF)
Stan 9 45,42m2 1 Zauzet Stan 9 – skica (PDF)
Stan 10 82,87m2 3 Zauzet Stan 10 – skica (PDF)
Stan 11 70,52m2 3 Zauzet Stan 11 – skica (PDF)
Stan 12 53,53m2 2 Zauzet Stan 12 – skica (PDF)
Stan 13 39,15m2 1 Zauzet Stan 13 – skica (PDF) Treći
Stan 14 65,41m2 2 Zauzet Stan 14 – skica (PDF)
Stan 15 45,42m2 1 Zauzet Stan 15 – skica (PDF)
Stan 16 82,87m2 3 Zauzet Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 70,52m2 3 Zauzet Stan 17 – skica (PDF)
Stan 18 53,53m2 2 Zauzet Stan 18 – skica (PDF)
Stan 19 39,15m2 1 Zauzet Stan 19 – skica (PDF) Četvrti
Stan 20 65,41m2 2 Zauzet Stan 20 – skica (PDF)
Stan 21 45,42m2 1 Zauzet Stan 21 – skica (PDF)
Stan 22 82,87m2 3 Slobodan Stan 22 – skica (PDF)
Stan 23 70,52m2 3 Zauzet Stan 23 – skica (PDF)
Stan 24 53,53m2 2 Zauzet Stan 24 – skica (PDF)
Stan 25 33,32m2 1 Zauzet Stan 25 – skica (PDF) Potkrovlje
D Stan 26 102,72m2 3 Slobodan Stan 26 – skica (PDF)
D Stan 27 90,09m2 3 Zauzet Stan 27 – skica (PDF)
D Stan 28 85,19m2 3 Zauzet Stan 28 – skica (PDF)
Stan 29 35,90m2 1 Zauzet Stan 29 – skica (PDF)
Stan 30 28,48m2 garsonjera Zauzet Stan 30 – skica (PDF)
D Stan 31 74,25m2 3 Zauzet Stan 31 – skica (PDF)
Stan 32 42,50m2 1 Zauzet Stan 32 – skica (PDF)

Komercijalna skica stana

Bate Brkić 8 » Novo Naselje »

Broj stana Površina stana Sobnost Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 73,56m2 3 Zauzet Stan 1 – skica (PDF) Prvi
Stan 2 44,92m2 1 Zauzet Stan 2 – skica (PDF)
Stan 3 76,94m2 3 Zauzet Stan 3 – skica (PDF)
Stan 4 57,70m2 2 Zauzet Stan 4 – skica (PDF)
Stan 5 58,37m2 2 Zauzet Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 70,87m2 3 Zauzet Stan 6 – skica (PDF)
Stan 7 68,65m2 2 Zauzet Stan 7 – skica (PDF)
Stan 8 68,48m2 3 Zauzet Stan 8 – skica (PDF)
Stan 9 39,39m2 1 Zauzet Stan 9 – skica (PDF)
Stan 10 64,50m2 2 Zauzet Stan 10 – skica (PDF)
Stan 11 73,56m2 2 Zauzet Stan 11 – skica (PDF) Drugi
Stan 12 44,92m2 1 Zauzet Stan 12 – skica (PDF)
Stan 13 76,94m2 3 Zauzet Stan 13 – skica (PDF)
Stan 14 57,70m2 2 Zauzet Stan 14 – skica (PDF)
Stan 15 58,42m2 2 Zauzet Stan 15 – skica (PDF)
Stan 16 70,87m2 3 Zauzet Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 68,65m2 2 Zauzet Stan 17 – skica (PDF)
Stan 18 68,48m2 3 Zauzet Stan 18 – skica (PDF)
Stan 19 39,39m2 1 Zauzet Stan 19 – skica (PDF)
Stan 20 64,50m2 2 Zauzet Stan 20 – skica (PDF)
Stan 21 73,56m2 2 Zauzet Stan 21 – skica (PDF) Treći
Stan 22 44,92m2 1 Zauzet Stan 22 – skica (PDF)
Stan 23 76,94m2 3 Zauzet Stan 23 – skica (PDF)
Stan 24 57,70m2 2 Zauzet Stan 24 – skica (PDF)
Stan 25 58,37m2 2 Zauzet Stan 25 – skica (PDF)
Stan 26 70,87m2 3 Zauzet Stan 26 – skica (PDF)
Stan 27 68,65m2 2 Zauzet Stan 27 – skica (PDF)
Stan 28 68,48m2 3 Zauzet Stan 28 – skica (PDF)
Stan 29 39,39m2 1 Zauzet Stan 29 – skica (PDF)
Stan 30 64,50m2 2 Zauzet Stan 30 – skica (PDF)
Stan 31 73,56m2 2 Zauzet Stan 31 – skica (PDF) Četvrti
Stan 32 44,92m2 1 Zauzet Stan 32 – skica (PDF)
Stan 33 76,67m2 3 Zauzet Stan 33 – skica (PDF)
Stan 34 57,70m2 2 Zauzet Stan 34 – skica (PDF)
Stan 35 58,37m2 2 Zauzet Stan 35 – skica (PDF)
Stan 36 70,87m2 3 Zauzet Stan 36 – skica (PDF)
Stan 37 68,65m2 2 Zauzet Stan 37 – skica (PDF)
Stan 38 68,48m2 3 Zauzet Stan 38 – skica (PDF)
Stan 39 39,39m2 1 Zauzet Stan 39 – skica (PDF)
Stan 40 64,50m2 2 Zauzet Stan 40 – skica (PDF)
Stan 41 73,56m2 3 Zauzet Stan 41 – skica (PDF) Peti
Stan 42 44.92m2 1 Zauzet Stan 42 – skica (PDF)
Stan 43 76,94m2 3 Zauzet Stan 43 – skica (PDF)
Stan 44 57,70m2 2 Zauzet Stan 44 – skica (PDF)
Stan 45 58,37m2 2 Zauzet Stan 45 – skica (PDF)
Stan 46 70,87m2 3 Zauzet Stan 46 – skica (PDF)
Stan 47 68,65m2 2 Zauzet Stan 47 – skica (PDF)
Stan 48 68,48m2 3 Zauzet Stan 48 – skica (PDF)
Stan 49 39,39m2 1 Zauzet Stan 49 – skica (PDF)
Stan 50 64,50m2 2 Zauzet Stan 50 – skica (PDF)
Stan 51 27,87m2 G Zauzet Stan 51 – skica (PDF) Pk
Stan 52 36,65m2 1 Zauzet Stan 52 – skica (PDF)
Stan 53 96,37m2 – DUPLEKS 3 Zauzet
Stan 54 45,54m2 1 Zauzet Stan 54 – skica (PDF)
Stan 55 107,76m2 – DUPLEKS 3 Zauzet
Stan 56 27,48m2 G Zauzet Stan 56 – skica (PDF)
Stan 57 31,44m2 1 Zauzet Stan 57 – skica (PDF)
Stan 58 98,26m2 – DUPLEKS 4 Zauzet Stan 58 – skica (PDF)
Stan 59 91,26m2 – DUPLEKS 3,5 Slobodan Stan 59 – skica (PDF)
Stan 60 56,65m2 1 Zauzet Stan 60 – skica (PDF)
Stan 61 73,12m2 – DUPLEKS * Zauzet
Stan 62 28,08m2 G Zauzet Stan 62 – skica (PDF)
Stan 63 30,42m2 G Zauzet Stan 63 – skica (PDF)

Stambeni krediti

Informacije za komercijalne i subvencionisane stambene kredite možete pronaći na sledećim web stranicama ili kontaktirati saradnike za stanovništvo u sledećim bankama. Dokumentaciju neophodnu za apliciranje za stambene kredite preuzeti u prostorijama preduzeća „Inobačka“ d.o.o., Bulevar Oslobođenja 30A.

Banka Kontakt podaci 1 Kontakt podaci 2
Societe-generale-logo-200 Societe Generale Srbija
Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija
Kontakt: Slobodan Jevrić
Telefon: +381(0)66/804-50-85
E-mail: slobodan.jevric@socgen.com
www.societegenerale.rs
Societe Generale Srbija
Hajduk Veljkova 11, 21000 Novi Sad, Srbija
Kontakt: Ognjen Spasojević
Telefon: +381(0)63/104-95-57
E-mail: ognjen.spasojevic@socgen.com
www.societegenerale.rs
Vojvodjanska-Banka-logo-200 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 81, 21000 Novi Sad, Srbija
Kontakt: Aleksandra Radović
Telefon: +381(0)21 527 465
E-mail: aleksandra.radovic@voban.groupnbg.com
www.voban.co.rs
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
Bul. Slobodana Jovanovića 15, 21000 Novi Sad, Srbija
Kontakt: Danica Ružičić
Telefon: +381(0)64 896 0293
E-mail: ruzicic.danica@voban.groupnbg.com
www.voban.co.rs
ERSTE BANK LOGO 280x75 px Erste Bank a.d. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 7, Novi Sad
Kontakt: Nino Stameski
Telefon: +381(0)60 87 47 612
E-mail: nino.stameski@erstebank.rs
www.erstebank.rs
Erste Bank a.d. Novi Sad
Bulevar Cara Lazara 19, Novi Sad
Kontakt: Vladimira Petrovački
Telefon: +381(0)60 87 47 426
E-mail: vladimira.petrovacki@erstebank.rs
www.erstebank.rs
CA-logo Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 10, Novi Sad
Kontakt: David Cvijović
Telefon: +381(0)64 83 63 100
E-mail: david.cvijovic@creditagricole.rs
www.creditagricole.rs
Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 10, Novi Sad
Kontakt: Srđan Radovanović
Telefon: +381(0)64 10 31 942
E-mail: srdjan.radovanovic@creditagricole.rs
www.creditagricole.rs
logoProCredit ProCredit bank a.d.
21000 Novi Sad, Narodnog Fronta 73a
Kontakt: Nevena Radovanović
Telefon: +381(0)21 489 5756; +381(0)62 620 842
E-mail: ne.radovanovic@procreditbank.rs
www.procreditbank.rs
ProCredit bank a.d.
21000 Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 7b
Kontakt: Dušica Krečković
Telefon: 0 700 700 000
E-mail: d.kreckovic@procreditbank.rs
www.procreditbank.rs
piraeuslogo Piraeus Bank a.d.
Trg Slobode 4, 21000 Novi Sad
Kontakt: Vladimir Radanović
Telefon: +381(0)21 4727 984
E-mail: vladimir.radanovic@piraeusbank.rs
www.piraeusbank.rs
Banca Intesa Logo Banca Intesa
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 4
Telefon: +381(0)21 487 00 52
E-mail: aleksandra.stanisic@bancaintesa.rs
www.bancaintesa.rs
UniCredit Bank Srbija a.d. logo UniCredit Bank Srbija a.d.
21000 Novi Sad, Ignjata Pavlaša 2
Telefon: +381(0)21 4727 974
E-mail: natasa.secujski@unicreditgroup.rs
www.unicreditbank.rs
Alpha Bank Srbija a.d. logo Alpha Bank Srbija a.d.
Telefon: +381(0)21 477 18 20, +381(0)64 88 000 75
E-mail: smkrcmar@alphabankserbia.com
www.alphabankserbia.com
Bate Brkić 10, objekat izgrađen 2016.

Bate Brkić 10, objekat izgrađen 2016.

Bate Brkić 8A, objekat izgrađen 2014.

Bate Brkić 8A, objekat izgrađen 2014.

Bate Brkić 10a, objekat izgrađen 2014.

Bate Brkić 10a, objekat izgrađen 2014.

Njegoševa 12, objekat izgrađen 2013.

Njegoševa 12, objekat izgrađen 2013.

Anđe Ranković 11, objekat izgrađen 2013.

Anđe Ranković 11, objekat izgrađen 2013.

Anđe Ranković 6, objekat izgrađen 2012.

Anđe Ranković 6, objekat izgrađen 2012.

Braće Dronjak 3 i Anđe Ranković 8, objekat izgrađen 2011.

Braće Dronjak 3 i Anđe Ranković 8, objekat izgrađen 2011.

Braće Dronjak 5 i 5A, objekat izgrađen 2010.

Braće Dronjak 5 i 5A, objekat izgrađen 2010.