Stanogradnja

Komercijalna skica stana
 

Bate Brkić 8 » Novo Naselje »

Broj stana Površina stana Status Komercijalna skica stana
Stan 1 73,56m2 Slobodan Stan 1 – skica (PDF)
Stan 2 44,92m2 Zauzet Stan 2 – skica (PDF)
Stan 3 76,94m2 Slobodan Stan 3 – skica (PDF)
Stan 4 57,704m2 Zauzet Stan 4 – skica (PDF)
Stan 5 58,37m2 Zauzet Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 70,87m2 Zauzet Stan 6 – skica (PDF)
Stan 7 68,52m2 Zauzet Stan 7 – skica (PDF)
Stan 8 68,48m2 Zauzet Stan 8 – skica (PDF)
Stan 9 39,39m2 Zauzet Stan 9 – skica (PDF)
Stan 10 64,50m2 Zauzet Stan 10 – skica (PDF)
Stan 11 73,56m2 Slobodan Stan 11 – skica (PDF)
Stan 12 44,92m2 Zauzet Stan 12 – skica (PDF)
Stan 13 76,94m2 Slobodan Stan 13 – skica (PDF)
Stan 14 57,70m2 Zauzet Stan 14 – skica (PDF)
Stan 15 58,42m2 Zauzet Stan 15 – skica (PDF)
Stan 16 70,87m2 Slobodan Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 68,52m2 Sloboda Stan 17 – skica (PDF)
Stan 18 68,48m2 Zauzet Stan 18 – skica (PDF)
Stan 19 39,39m2 Zauzet Stan 19 – skica (PDF)
Stan 20 64,50m2 Zauzet Stan 20 – skica (PDF)
Stan 21 73,56m2 Slobodan Stan 21 – skica (PDF)
Stan 22 44,92m2 Zauzet Stan 22 – skica (PDF)
Stan 23 76,94m2 Zauzet Stan 23 – skica (PDF)
Stan 24 57,67m2 Zauzet Stan 24 – skica (PDF)
Stan 25 58,37m2 Zauzet Stan 25 – skica (PDF)
Stan 26 70,87m2 Zauzet Stan 26 – skica (PDF)
Stan 27 68,52m2 Zauzet Stan 27 – skica (PDF)
Stan 28 68,48m2 Zauzet Stan 28 – skica (PDF)
Stan 29 39,39m2 Zauzet Stan 29 – skica (PDF)
Stan 30 64,38m2 Zauzet Stan 30 – skica (PDF)
Stan 31 73,56m2 Zauzet Stan 31 – skica (PDF)
Stan 32 44,92m2 Zauzet Stan 32 – skica (PDF)
Stan 33 76,90m2 Zauzet Stan 33 – skica (PDF)
Stan 34 57,70m2 Zauzet Stan 34 – skica (PDF)
Stan 35 58,37m2 Zauzet Stan 35 – skica (PDF)
Stan 36 70,87m2 Zauzet Stan 36 – skica (PDF)
Stan 37 68,52m2 Slobodan Stan 37 – skica (PDF)
Stan 38 68,48m2 Zauzet Stan 38 – skica (PDF)
Stan 39 39,39m2 Zauzet Stan 39 – skica (PDF)
Stan 40 64,50m2 Zauzet Stan 40 – skica (PDF)
Stan 41 73,56m2 Slobodan Stan 41 – skica (PDF)
Stan 42 44.92m2 Zauzet Stan 42 – skica (PDF)
Stan 43 76,94m2 Slobodan Stan 43 – skica (PDF)
Stan 44 57,70m2 Zauzet Stan 44 – skica (PDF)
Stan 45 58,37m2 Zauzet Stan 45 – skica (PDF)
Stan 46 70,87m2 Slobodan Stan 46 – skica (PDF)
Stan 47 68,52m2 Slobodan Stan 47 – skica (PDF)
Stan 48 68,48m2 Slobodan Stan 48 – skica (PDF)
Stan 49 39,39m2 Zauzet Stan 49 – skica (PDF)
Stan 50 64,50m2 Slobodan Stan 50 – skica (PDF)
Stan 51 27,87m2 Slobodan Stan 51 – skica (PDF)
Stan 52 36,65m2 Zauzet Stan 52 – skica (PDF)
Stan 53 44,92m2 Zauzet
Stan 54 45,54m2 Slobodan Stan 54 – skica (PDF)
Stan 55 41,05m2 Zauzet
Stan 56 27,48m2 Zauzet Stan 56 – skica (PDF)
Stan 57 31,44m2 Zauzet Stan 57 – skica (PDF)
Stan 58 59,04m2 Slobodan Stan 58 – skica (PDF)
Stan 59 65,30m2 Slobodan Stan 59 – skica (PDF)
Stan 60 56,54m2 Zauzet Stan 60 – skica (PDF)
Stan 61 32,35m2 Zauzet
Stan 62 28,08m2 Zauzet Stan 62 – skica (PDF)
Stan 63 30,42m2 Slobodan Stan 63 – skica (PDF)

  Komercijalna skica stana

Anđe Ranković bb

Broj stana Površina stana Sobnost Status Sprat Komercijalna skica stana
Stan 1 39,15m2 1 Slobodan Prvi Stan 1 – skica (PDF)
Stan 2 65,41m2 2 Slobodan Prvi Stan 2 – skica (PDF)
Stan 3 45,42m2 1 Slobodan Prvi Stan 3 – skica (PDF)
Stan 4 82,87m2 3 Slobodan Prvi Stan 4 – skica (PDF)
Stan 5 70,52m2 3 Slobodan Prvi Stan 5 – skica (PDF)
Stan 6 53,53m2 2 Slobodan Prvi Stan 6 – skica (PDF)
Stan 7 39,15m2 1 Slobodan Drugi Stan 7 – skica (PDF)
Stan 8 65,41m2 2 Slobodan Drugi Stan 8 – skica (PDF)
Stan 9 45,42m2 1 Slobodan Drugi Stan 9 – skica (PDF)
Stan 10 82,87m2 3 Slobodan Stan 10 – skica (PDF) Drugi
Stan 11 70,52m2 3 Slobodan Drugi Stan 11 – skica (PDF)
Stan 12 53,53m2 2 Zauzet Drugi Stan 12 – skica (PDF)
Stan 13 39,15m2 1 Slobodan Treći Stan 13 – skica (PDF)
Stan 14 65,41m2 2 Slobodan Treći Stan 14 – skica (PDF)
Stan 15 45,42m2 1 Slobodan Treći Stan 15 – skica (PDF)
Stan 16 82,87m2 3 Slobodan Treći Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 70,52m2 3 Slobodan Treći Stan 17 – skica (PDF)
Stan 18 53,53m2 2 Slobodan Treći Stan 18 – skica (PDF)
Stan 19 39,15m2 1 Slobodan Četvrti Stan 19 – skica (PDF)
Stan 20 65,41m2 2 Slobodan Četvrti Stan 20 – skica (PDF)
Stan 21 45,42m2 1 Slobodan Četvrti Stan 21 – skica (PDF)
Stan 22 82,87m2 3 Slobodan Četvrti Stan 22 – skica (PDF)
Stan 23 70,52m2 3 Slobodan Četvrti Stan 23 – skica (PDF)
Stan 24 53,53m2 2 Slobodan Četvrti Stan 24 – skica (PDF)
Stan 25 33,32m2 1 Slobodan Potkrovlje 1 i 2 Stan 25 – skica (PDF)
D Stan 26 102,72m2 3 Slobodan Potkrovlje 1 i 2 Stan 26 – skica (PDF)
D Stan 27 90,09m2 3 Slobodan Potkrovlje 1 i 2 Stan 27 – skica (PDF)
D Stan 28 85,19m2 3 Slobodan Potkrovlje 1 i 2 Stan 28 – skica (PDF)
Stan 29 35,90m2 1 Slobodan Potkrovlje 1 i 2 Stan 29 – skica (PDF)
Stan 30 28,48m2 garsonjera Slobodan Potkrovlje 1 i 2 Stan 30 – skica (PDF)
D Stan 31 74,25m2 3 Slobodan Potkrovlje 1 i 2 Stan 31 – skica (PDF)
Stan 32 42,50m2 1 Slobodan Potkrovlje 1 i 2 Stan 32 – skica (PDF)

 

 

Stambeni krediti

Informacije za komercijalne i subvencionisane stambene kredite možete pronaći na sledećim web stranicama ili kontaktirati saradnike za stanovništvo u sledećim bankama. Dokumentaciju neophodnu za apliciranje za stambene kredite preuzeti u prostorijama preduzeća „Inobačka“ d.o.o., Bulevar Oslobođenja 30A.

 

Banka Kontakt podaci 1 Kontakt podaci 2
Vojvodjanska-Banka-logo-200 Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
Bulevar Oslobođenja 81, 21000 Novi Sad, Srbija
Kontakt: Aleksandra Radović
Telefon: +381(0)21 527 465
E-mail: aleksandra.radovic@voban.groupnbg.com
www.voban.co.rs
Vojvođanska banka a.d. Novi Sad
Bul. Slobodana Jovanovića 15, 21000 Novi Sad, Srbija
Kontakt: Danica Ružičić
Telefon: +381(0)64 896 0293
E-mail: ruzicic.danica@voban.groupnbg.com
www.voban.co.rs
ERSTE BANK LOGO 280x75 px Erste Bank a.d. Novi Sad
Bulevar oslobođenja 7, Novi Sad
Kontakt: Nino Stameski
Telefon: +381(0)60 87 47 612
E-mail: nino.stameski@erstebank.rs
www.erstebank.rs
Erste Bank a.d. Novi Sad
Bulevar Cara Lazara 19, Novi Sad
Kontakt: Vladimira Petrovački
Telefon: +381(0)60 87 47 426
E-mail: vladimira.petrovacki@erstebank.rs
www.erstebank.rs
CA-logo Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 10, Novi Sad
Kontakt: Mirjana Popović
Telefon: +381(0)64 83 63 019
www.creditagricole.rs
Credit Agricole banka Srbija A.D. Novi Sad
Bulevar Mihajla Pupina 10, Novi Sad
Kontakt: Anamaria Stojnić
Telefon: +381(0)64 18 87 187
www.creditagricole.rs
logoProCredit ProCredit bank a.d.
21000 Novi Sad, Narodnog Fronta 73a
Kontakt: Nevena Radovanović
Telefon: +381(0)21 489 5756; +381(0)62 620 842
E-mail: ne.radovanovic@procreditbank.rs
www.procreditbank.rs
ProCredit bank a.d.
21000 Novi Sad, Bulevar Cara Lazara 7b
Kontakt: Dušica Krečković
Telefon: 0 700 700 000
E-mail: d.kreckovic@procreditbank.rs
www.procreditbank.rs
piraeuslogo Piraeus Bank a.d.
Trg Slobode 4, 21000 Novi Sad
Kontakt: Vladimir Radanović
Telefon: +381(0)21 4727 984
E-mail: vladimir.radanovic@piraeusbank.rs
www.piraeusbank.rs
Banca Intesa Logo Banca Intesa
21000 Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 4
Telefon: +381(0)21 487 00 52
E-mail: aleksandra.stanisic@bancaintesa.rs
www.bancaintesa.rs
UniCredit Bank Srbija a.d. logo UniCredit Bank Srbija a.d.
21000 Novi Sad, Ignjata Pavlaša 2
Telefon: +381(0)21 4727 974
E-mail: natasa.secujski@unicreditgroup.rs
www.unicreditbank.rs
Alpha Bank Srbija a.d. logo Alpha Bank Srbija a.d.
Telefon: +381(0)21 477 18 20, +381(0)64 88 000 75
E-mail: smkrcmar@alphabankserbia.com
www.alphabankserbia.com
Bate Brkić 10, objekat izgrađen 2016.

Bate Brkić 10, objekat izgrađen 2016.

Bate Brkić 8A, objekat izgrađen 2014.

Bate Brkić 8A, objekat izgrađen 2014.

Bate Brkić 10a, objekat izgrađen 2014.

Bate Brkić 10a, objekat izgrađen 2014.

Njegoševa 12, objekat izgrađen 2013.

Njegoševa 12, objekat izgrađen 2013.

Anđe Ranković 11, objekat izgrađen 2013.

Anđe Ranković 11, objekat izgrađen 2013.

Anđe Ranković 6, objekat izgrađen 2012.

Anđe Ranković 6, objekat izgrađen 2012.

Braće Dronjak 3 i Anđe Ranković 8, objekat izgrađen 2011.

Braće Dronjak 3 i Anđe Ranković 8, objekat izgrađen 2011.

Braće Dronjak 5 i 5A, objekat izgrađen 2010.

Braće Dronjak 5 i 5A, objekat izgrađen 2010.