Anđe Ranković 4

Anđe Ranković 4

Anđe Ranković 4

Broj stana Površina stana Spavaćih soba Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 28,99 m² 1 Zauzet Prvi
Stan 2 35,25 m² 1 Zauzet
Stan 3 40,23 m² 1 Zauzet
Stan 4 80,87 m² 3 Zauzet
Stan 5 57,81 m² 2 Zauzet
Stan 6 71,11 m² 3 Zauzet
Stan 7 36,32 m² 1 Zauzet
Stan 8 30,89 m² 1 Zauzet
Stan 9 60,58 m² 2 Zauzet
Stan 10 61,22 m² 2 Zauzet
Stan 11 28,99 m² 1 Zauzet Drugi
Stan 12 35,25 m² 1 Zauzet
Stan 13 40,23 m² 1 Zauzet
Stan 14 80,87 m² 3 Zauzet
Stan 15 57,81 m² 2 Zauzet
Stan 16 71,11 m² 3 Zauzet
Stan 17 36,32 m² 1 Zauzet
Stan 18 30,89 m² 1 Zauzet
Stan 19 60,58 m² 2 Zauzet
Stan 20 61,22 m² 2 Zauzet
Stan 21 28,99 m² 1 Zauzet Treći
Stan 22 35,25 m² 1 Zauzet
Stan 23 31,00 m² 1 Zauzet
Stan 24 90,13 m² 3 Zauzet
Stan 25 57,81 m² 2 Zauzet
Stan 26 71,11 m² 3 Zauzet
Stan 27 36,32 m² 1 Zauzet
Stan 28 30,89 m² 1 Zauzet
Stan 29 60,58 m² 2 Zauzet
Stan 30 61,22 m² 2 Zauzet
Stan 31 28,99 m² 1 Zauzet Četvrti
Stan 32 35,25 m² 1 Zauzet
Stan 33 40,23 m² 1 Zauzet
Stan 34 80,87 m² 3 Zauzet
Stan 35 57,81 m² 2 Zauzet
Stan 36 71,11 m² 3 Zauzet
Stan 37 36,32 m² 1 Zauzet
Stan 38 30,89 m² 1 Zauzet
Stan 39 60,58 m² 2 Zauzet
Stan 40 61,22 m² 2 Zauzet
Stan 41 28,99 m² 1 Zauzet Peti
Stan 42 35,25 m² 1 Zauzet
Stan 43 40,23 m² 1 Zauzet
Stan 44 80,87 m² 3 Zauzet
Stan 45 57,81 m² 2 Zauzet
Stan 46 71,11 m² 3 Zauzet
Stan 47 36,32 m² 1 Zauzet
Stan 48 30,89 m² 1 Zauzet
Stan 49 33,65 m² 1 Zauzet
Stan 50 26,25 m² garsonjera Zauzet
Stan 51 61,22 m² 2 Zauzet
Stan 52 28,76 m² 1 Zauzet Potkrovlje
Stan 53 31,64 m² 1 Zauzet
Stan 54 – dupleks 70,88 m² 3 Zauzet
Stan 55 – dupleks 92,93 m² 3 Slobodan Stan 55 – skica (PDF)
Stan 56 – dupleks 99,91 m² 3 Slobodan Stan 56 – skica (PDF)
Stan 57 – dupleks 96,03 m² 4 Zauzet Stan 57 – skica (PDF)
Stan 58 – dupleks 70,92 m² 3 Zauzet
Stan 59 – dupleks 99,70 m² 4 Zauzet
Stan 60 49,87 m² 2 Zauzet
Stan 61 26,08 m² garsonjera Zauzet
Stan 62 29,66 m² garsonjera Zauzet

 

Anđe Ranković 4

Anđe Ranković 9

Anđe Ranković 9

Broj stana Površina stana Spavaćih soba Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 39,15 m² 1 Zauzet Prvi
Stan 2 65,41 m² 2 Zauzet
Stan 3 45,42 m² 1 Zauzet
Stan 4 82,87 m² 3 Zauzet
Stan 5 70,52 m² 3 Zauzet
Stan 6 53,53 m² 2 Zauzet
Stan 7 39,15 m² 1 Zauzet Drugi
Stan 8 65,41 m² 2 Zauzet
Stan 9 45,42 m² 1 Zauzet
Stan 10 82,87 m² 3 Zauzet
Stan 11 70,52 m² 3 Zauzet
Stan 12 53,53 m² 2 Zauzet
Stan 13 39,15 m² 1 Zauzet Treći
Stan 14 65,41 m² 2 Zauzet
Stan 15 45,42 m² 1 Zauzet
Stan 16 82,87 m² 3 Slobodan Stan 16 – skica (PDF)
Stan 17 70,52 m² 3 Zauzet
Stan 18 53,53 m² 2 Zauzet
Stan 19 39,15 m² 1 Zauzet Četvrti
Stan 20 65,41 m² 2 Zauzet
Stan 21 45,42 m² 1 Zauzet
Stan 22 82,87 m² 3 Zauzet
Stan 23 70,52 m² 3 Zauzet
Stan 24 53,53 m² 2 Zauzet
Stan 25 33,32 m² 1 Zauzet Potkrovlje
D Stan 26 102,72 m² 3 Slobodan Stan 26 – skica (PDF)
D Stan 27 90,09 m² 3 Zauzet
D Stan 28 85,19 m² 3 Zauzet
Stan 29 35,90 m² 1 Zauzet
Stan 30 28,48 m² garsonjera Zauzet
D Stan 31 74,25 m² 3 Zauzet
Stan 32 42,50 m² 1 Zauzet

ar9 Stan br 16 III sprat​

 

Bate Brkića 8

Bate Brkića 8

Bate Brkića 8

Broj stana Površina stana Sobnost Status Komercijalna skica stana Sprat
Stan 1 73,56 m² 3 Zauzet Prvi
Stan 2 44,92 m² 1 Zauzet
Stan 3 76,94 m² 3 Zauzet
Stan 4 57,70 m² 2 Zauzet
Stan 5 58,37 m² 2 Zauzet
Stan 6 70,87 m² 3 Zauzet
Stan 7 68,65 m² 2 Zauzet
Stan 8 68,48 m² 3 Zauzet
Stan 9 39,39 m² 1 Zauzet
Stan 10 64,50 m² 2 Zauzet
Stan 11 73,56 m² 2 Zauzet Drugi
Stan 12 44,92 m² 1 Zauzet
Stan 13 76,94 m² 3 Zauzet
Stan 14 57,70 m² 2 Zauzet
Stan 15 58,42 m² 2 Zauzet
Stan 16 70,87 m² 3 Zauzet
Stan 17 68,65 m² 2 Zauzet
Stan 18 68,48 m² 3 Zauzet
Stan 19 39,39 m² 1 Zauzet
Stan 20 64,50 m² 2 Zauzet
Stan 21 73,56 m² 2 Zauzet Treći
Stan 22 44,92 m² 1 Zauzet
Stan 23 76,94 m² 3 Zauzet
Stan 24 57,70 m² 2 Zauzet
Stan 25 58,37 m² 2 Zauzet
Stan 26 70,87 m² 3 Zauzet
Stan 27 68,65 m² 2 Zauzet
Stan 28 68,48 m² 3 Zauzet
Stan 29 39,39 m² 1 Zauzet
Stan 30 64,50 m² 2 Zauzet
Stan 31 73,56 m² 2 Zauzet Četvrti
Stan 32 44,92 m² 1 Zauzet
Stan 33 76,67 m² 3 Zauzet
Stan 34 57,70 m² 2 Zauzet
Stan 35 58,37 m² 2 Zauzet
Stan 36 70,87 m² 3 Zauzet
Stan 37 68,65 m² 2 Zauzet
Stan 38 68,48 m² 3 Zauzet
Stan 39 39,39 m² 1 Zauzet
Stan 40 64,50 m² 2 Zauzet
Stan 41 73,56 m² 3 Zauzet Peti
Stan 42 44.92 m² 1 Zauzet
Stan 43 76,94 m² 3 Zauzet
Stan 44 57,70 m² 2 Zauzet
Stan 45 58,37 m² 2 Zauzet
Stan 46 70,87 m² 3 Zauzet
Stan 47 68,65 m² 2 Zauzet
Stan 48 68,48 m² 3 Zauzet
Stan 49 39,39 m² 1 Zauzet
Stan 50 64,50 m² 2 Zauzet
Stan 51 27,87 m² G Zauzet Pk
Stan 52 36,65 m² 1 Zauzet
Stan 53 96,37 m² – DUPLEKS 3 Zauzet
Stan 54 45,54 m² 1 Zauzet
Stan 55 107,76 m² – DUPLEKS 3 Zauzet
Stan 56 27,48 m² G Zauzet
Stan 57 31,44 m² 1 Zauzet
Stan 58 98,26 m² – DUPLEKS 4 Zauzet
Stan 59 91,26 m² – DUPLEKS 3,5 Slobodan Stan 59 – skica (PDF)
Stan 60 56,65 m² 1 Zauzet
Stan 61 73,12 m² – DUPLEKS * Zauzet
Stan 62 28,08 m² G Zauzet
Stan 63 30,42 m² G Zauzet